Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Od przyszłego roku nawet 21% zwrotu kosztów termomodernizacji domu

Od przyszłego roku nawet 21% zwrotu kosztów termomodernizacji domu

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o wsparciu docieplenia domów. Już od 1 kW mocy właściciele domów jedno i wielorodzinnych mogą skorzystać z premii za połączenie termomodernizacji z instalacją OZE. Premia może wynieść nawet 21 procent.

B1
Reklama

Jak podaje portal WysokieNapięcie.pl premia ma dotyczyć, oprócz domów, także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS i samorządów. Jednostką przyznającą premię ma zostać Bank Gospodarstwa Krajowego. W praktyce będzie to polegało na przyznaniu kredytu, zdolnego pokryć co najmniej połowę kosztów termomodernizacji.

Będzie on spłacany przez BGK. Kredytu jednak nie będzie można zaciągać na finansowanie prac, które już otrzymały wsparcie z innych programów publicznych. W przypadku kiedy chcemy otrzymać kredyt na samą termomodernizację, premia ma wynosić 16 procent kosztów poniesionych za jej zrealizowanie. Z kolei 21 procent będzie przyznawane, kiedy dodatkowo będzie zakładana mikroinstalacje OZE o mocy minimum 6 kW. Wyjątkiem są domy jednorodzinne. W tym przypadku wystarczy zainstalować tylko 1 kW.

Reklama

Puchatki, kamienice i bloki

Jeśli chodzi o termomodernizację wielorodzinnych budynków komunalnych, to premia może wynosić nawet 50 proc. kosztów, a w przypadku budynków, które są pod opieką konserwatora nawet 60 procent. Jednak gmina, na terenie której nieruchomość się znajduje musi być objęta uchwałą antysmogową, natomiast sama modernizacja ma również dotyczyć systemu grzewczego. Oprócz tego, kredyt będzie przyznawany budynkom wielorodzinnym, jeśli audyt energetyczny wykaże, że termomodernizacja spełni wymagania o zerowym zużyciu prądu (z tego warunku wyłączone są zabytki), które mają obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli wnioskujący o kredyt chce przeprowadzić termomodernizację bloku, przy którym będą przeprowadzone prace wzmacniające konstrukcję (połączenia warstwy fakturowej z konstrukcyjną na ścianach zew.), to do kredytu będzie doliczana 50-cio procentowa premia. Jeśli w bloku będą znajdować się pomieszczenia inne niż o przeznaczeniu mieszkaniowym, premia będzie proporcjonalnie niższa.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.