Globalne ocieplenie wpływa na wydajność paneli fotowoltaicznych

Naukowcy z MIT poinformowali, że zmiany klimatyczne mogą zmniejszyć wydajność ogniw fotowoltaicznych. Przeprowadzona analiza przez IPCC przewiduje, że w niektórych obszarach roczna wydajność energetyczna instalacji fotowoltaicznych może zmniejszyć się nawet o 50 kWh z każdego zainstalowanego kWp mocy.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Massachussetts Institute of Technology analizowało negatywny wpływ wzrostu temperatury na wydajność paneli słonecznych. Naukowcy obliczyli, że wraz z jednostopniowym wzrostem globalnej temperatury moduły słoneczne mogą stracić około 0,45% produkcji. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu scenariusza “Reprezentatywnej ścieżki koncentracji 4,5 ocieplenia”, które opublikował Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ. Według prognoz ONZ w 2040 r. emisja dwutlenku węgla osiągnie najwyższy poziom przy średnim wzroście temperatury na świecie o 1,8℃ w skali Kelwina do 2100 r.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Światowy system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii do 2050 r.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, spadek wydajności modułów fotowoltaicznych będzie najbardziej odczuwalny w południowych Stanów Zjednoczonych, południowej części Afryki i Azji Środkowej. Autorzy raportu stwierdzili, że innowacyjne materiały wykorzystywane do budowy modułów słonecznych mogą zwiększać odporność na wysokie temperatury, na przykład materiały z większą szczeliną pasmową, takie jak tellurek kadmu, który ma mniejszy spadek wydajności w wysokich temperaturach – czytamy w artykule.

Według raportu “Globalny System Energetyczny oparty w 100% na energii odnawialnej”, przedstawionego w kwietniu bieżącego roku w Berlinie, wynika, że jedynie systemy energetyczne oparte w całości na zerowej emisji dwutlenku węgla mogą pomóc utrzymać wzrost temperatury na świecie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, a tym samym uniknąć katastrofy klimatycznej. Energia słoneczna może stać się nie tylko najtańszym źródłem energii do 2050 roku, ale również mieć największy udział w światowej produkcji energii elektrycznej, na poziomie 68%.