Gmina Połaniec stawia na energię geotermalną

Energia geotermalna należy do najpewniejszych i najbardziej przyszłościowych odnawialnych źródeł energii. Powyższe przymioty zawdzięcza głównie swojej specyfice: proces wytwarzania energii geotermalnej wewnątrz skorupy ziemskiej sprawia, że jest to praktycznie niewyczerpalne źródło energii.

Na terenie Polski funkcjonuje wiele elektrowni geotermalnych. Do najsłynniejszych należy Geotermia Podhalańska oraz Toruńska; coraz prężniej rozwija się także Geotermia Łódzka. Powyższe geotermalne projekty cieszą się solidnym wsparciem ze strony państwa; zaledwie w marcu ubiegłego roku Jan Szyszko, ówczesny minister środowiska, deklarował, że geotermia będzie stanowiła ważny element rozwoju Polski. Z tego też względu tak cenne są wszelkie inicjatywy, które mają na celu wzmocnienie rodzimej geotermii.

Już niebawem kolejnym miejscem oferującym takie właśnie rozwiązania stanie się gmina Połaniec. W grudniu ubiegłego roku tamtejsi samorządowcy oficjalnie potwierdzili rozpoczęcie prac mających na celu wykorzystanie energii geotermalnej – tuż pod terenem zajmowanym przez gminę znajdują się bowiem jej spore złoża. Taki werdykt wydali naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, wynajęci do przebadania terenu. Podkreślili oni także, że złoża znajdują się dosyć płytko pod ziemią, a temperatura wydobywanej stamtąd wody może wynosić 48°C na głębokości 1000 metrów, a na 2000 m – nawet 70°C.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– To jest ewenement na skalę kraju. Eksploatacja złóż pozwoliłaby nam zaopatrywać w ciepło wszystkich mieszkańców, ale także instytucje użyteczności publicznej. To z jednej strony mogłoby oznaczać dla mieszkańców niższe koszty ciepła, z drugiej – ochronę środowiska. W dalszej przyszłości można by te zasoby wykorzystać także w rekreacji i przyciągnąć inwestorów – powiedział Jacek Tarnowski, burmistrz Połańca, w wywiadzie cytowanym przez portal rp.pl.

Badania krakowskich naukowców mają potwierdzić odwierty próbne. Aby jednak mogły one dojść do skutku, potrzebne są spore środki pieniężne. Z tego też względu gmina Połaniec będzie się starała o pozyskanie stosownego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).