Gmina Radłów już po termomodernizacji

Modernizacja cieplna budynków staje się coraz powszechniejszym rozwiązaniem, wpływającym pozytywnie nie tylko na środowisko, ale także pozwalającym na długofalowe oszczędności. Tego typu działania zostały wykonane niedawno na terenie gminy Radłów, gdzie termomodernizacji poddano kilka budynków użyteczności publicznej.

To jest wszystko połączone razem, to, co robiliśmy w 2014 roku i w 2013: wymiana dachu na zespole szkół i w 2014 roku posadowienie ekranów fotowoltaicznych, które pozwalają na produkcję energii i przesyłanie energii do instalacji wewnętrznych zespołu szkół, czyli produkcja energii na oświetlenie i na utrzymanie wszystkich budynków – tak o całej inwestycji powiedział Zbigniew Mączka, burmistrz Miasta i Gminy Radłów, w specjalnym wywiadzie udzielonym portalowi Świat OZE.

Warto podkreślić, że termomodernizacji poddano kilka budynków na terenie tej małopolskiej gminy, były to: siedziba urzędu gminy i zespół szkół w Radłowie, szkoła w Woli Radłowskiej oraz zespół szkolno-przedszkolny w Biskupicach Radłowskich. Wymieniono w nich m.in. stolarkę okienną, zmodernizowano centralne ogrzewanie, odwodniono wszystkie powyższe budynki, a w urzędzie gminy wymieniono kotły centralnego ogrzewania. Koszt realizacji całego projektu wyniósł ponad 3 mln zł, z czego dofinansowano 44%.

Modernizacja cieplna była możliwa dzięki wsparciu otrzymanemu w maju br. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nie bez powodu wspieramy finansowo termomodernizację różnych obiektów. To kolejny sposób walki ze smogiem. Ten problem jest w Małopolsce doskonale znany. I nie jesteśmy w tej kwestii bierni – nie tylko wprowadzamy nowe przepisy, które zakazują spalania złej jakości opału w nieodpowiednich urządzeniach, ale też pomagamy mieszkańcom w spełnianiu tych restrykcyjnych wymogów. Stąd dotacje do wymiany kotłów czy środki na termomodernizację budynków publicznych. Na oba te działania w naszym regionalnym programie operacyjnym mamy zarezerwowane w sumie prawie 800 mln zł – skomentował Stanisław Sorys, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów podkreśla, że przeprowadzone inwestycje związane z ociepleniem budynków pozwolą na zaoszczędzenie ok. 30% całkowitych kosztów ich utrzymania.