Holenderskie plany budowy sztucznej wyspy

TenneT, główna holenderska spółka energetyczna, planuje nową inwestycję w zakresie obsługi morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Północnym. Chodzi o stworzenie na sztucznej wyspie centrum operacyjnego, które znajdowałoby się w pobliżu morskich elektrowni wiatrowych.

Wstępne założenia mówią, że instalacja zlokalizowana będzie 125 kilometrów od wschodniego wybrzeża Anglii.

Po ukończeniu przedsięwzięcia centrum operacyjne dzięki podwodnym kablom przesyłałoby energię elektryczną do Anglii i Holandii a w dłuższej perspektywie również do Belgii, Danii i Niemiec.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Szczegóły dotyczące funkcjonowania obiektu wciąż są w fazie rozwoju, a rentowność inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania.

Wyspa działałaby dla pobliskich farm wiatrowych jako hub, który wysyłałby energię elektryczną na wyspę za pomocą krótkich, generujących niewielkie koszty kabli. Po zmagazynowaniu energia elektryczna zostałaby przekształcona z prądu przemiennego w prąd stały, który jest bardziej wydajny w przypadku przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. Pozwala to na większą elastyczność na rynku energii wiatrowej i zapewnia, że znacznie wyższy odsetek energii wiatrowej jest dystrybuowany tam, gdzie potrzeba.

Holendrzy, zapytani, czy stworzenie sztucznej wyspy na morzu jest trudne, odpowiedzieli:

„W Holandii, kiedy widzimy wodę, chcemy budować na jej powierzchni wyspę. Robimy to od wieków. To nie jest aż tak wielkie wyzwanie”.