Hydroenergetyka w Rosji ustąpiła pola fotowoltaice i energetyce wiatrowej

Po zakończeniu przyjęć zgłoszeń projektów do rosyjskiego rządowego programu rozwoju OZE na lata 2020-2024 okazało się, że w sektorze małych elektrowni wodnych pozostała nierozdysponowana kwota megawatów. O pomoc w decyzji, co zrobić z powstała luką, zwrócono się do gabinetu premiera Federacji Rosyjskiej.

W trakcie posiedzenia w gabinecie premiera rozpatrywano w zasadzie dwa scenariusze. Czy przenieść wolną kwotę na następny opcjonalny nabór projektów – za takim rozwiązaniem optowało m.in. RusHydro oraz pozostałe firmy sektora hydroenergetycznego. Czy też rozłożyć ją pomiędzy pozostałe sektory OZE – o co wnosiły firmy obu sektorów. Ta druga opcja cieszyła się również nieukrywanym poparciem Ministerstwa Energetyki i Ministerstwa Inwestycji FR.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ostateczna decyzja nie stanowiła zaskoczenia dla obserwatorów rosyjskiego rynku energetycznego. Zgodnie z przewidywaniami „woda” ustąpiła pola „słońcu” i „wiatrowi”. Władze zdecydowały o tym, że nierozdysponowane kwoty zostaną przekazane na dodatkowe projekty elektrowni słonecznych i wiatrowych.

Informacja taka pojawiła się w oficjalnym internetowym biuletynie rządowym i na stronie wicepremiera Dmitrija Kozaka. W biuletynie wskazano również, jak ma wyglądać planowane przekazanie. Zgodnie z decyzją premiera Kozaka przyjęto propozycję najbliższą tej rekomendowanej przez Ministerstwo Energetyki.

Jednocześnie podjęto decyzję o dodatkowym zwiększeniu  kwot na nowe projekty OZE za wyjątkiem hydroelektrowni. Między innymi zwiększono planowaną kwotę megawatów dla projektów elektrowni wiatrowych na rok z 75,8 MW do 182,6 MW, a elektrowni słonecznych na lata 2023 i 2024 o dodatkowe 99,5 MW na każdy rok.

Ostatnie etap naboru projektów OZE, które miały otrzymać wsparcie w ramach rządowego programu “umów na dostawę mocy”, zostało zakończone w czerwcu bieżącego roku. Przyjmowane projekty dotyczyły obiektów, które powinny planowo zostać uruchomione w latach 2023 oraz 2024. W ostatnim etapie programu mają stać się przedmiotem analiz i dyskusji, gdy Rosja będzie w stanie ocenić, na ile opłacalne są inwestycje w OZE.