Inteligentne ładowanie może zmniejszyć koszty użycia pojazdów elektrycznych o 42%

Wielka Brytania w 2017 roku zdecydowała się na wycofanie sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi oraz dieselowymi do 2040 roku. Ekologiczna, pozarządowa organizacja WWF przyjęła z zadowoleniem deklarację, jednak w raporcie organizacji i Vivid Economics wskazano, że 20 lat oczekiwania na sukcesywne ograniczenia użycia tradycyjnych pojazdów jest zbyt długie i zbyt kosztowne w porównaniu do zastosowania elektromobilności w transporcie.

WWF zastanawia się, jaki wpływ będzie miało zakończenie sprzedaży benzyny i oleju napędowego dziesięć lat wcześniej w Wielkiej Brytanii na gospodarkę, środowisko i system energetyczny. W marcu 2018 r. Konsultanci Vivid Economics opublikowali raport „Przyspieszenie transformacji w dziedzinie EV”. Badania pokazują, w jaki sposób stopniowe wycofywanie użycia konwencjonalnych paliw w transporcie do 2030 roku może pomóc Wielkiej Brytanii w: osiągnięciu prawnych limitów zanieczyszczenia powietrza, wsparciu Porozumienie Paryskiego w sprawie zmian klimatycznych i zapewnieniu świetlanej przyszłości brytyjskiej branży motoryzacyjnej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z badań wynika, że użytkownicy samochodów elektrycznych w Wielkiej Brytanii wydadzą około 170 funtów w skali roku na nocne ładowanie pojazdu w domu do 2030 roku. Inteligentne ładowanie w czasie niskiego popytu na energię elektryczną może obniżyć ten rachunek nawet o 70 funtów (42-49%). Standardowa wysokość środków przeznaczanych na rachunek za benzynę wynosi około 800 funtów. Istotą przyśpieszenia transformacji w sektorze EV jest profil ładowania niż liczba pojazdów elektrycznych. System zarządzania ładowaniem oraz integracja pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym będzie ważniejsza niż ilość elektryków na drogach.

Według konsultantów Vivid Economics ustalono, że osiągnięcie celu rządowego zwiększy roczny koszt eksploatacji systemu elektroenergetycznego o 2,4 miliarda funtów. Przeniesienie docelowej daty o dziesięć lat do roku 2030 zwiększyłoby całkowity rachunek do 3,8 miliarda funtów rocznie, ale naukowcy stwierdzili, że zastosowanie inteligentnego ładowania zmniejszyłoby prawie o połowę kwotę do 2 miliardów funtów. W raporcie wskazano, że inteligentne ładowanie może zmniejszyć koszty ładowania pojazdów elektrycznych o 42% w scenariuszu do 2030 i 2040 roku.

Jak czytamy na stronie WWF, spaliny są głównym czynnikiem przyczyniającym się do 40 000 przedwczesnych zgonów każdego roku w Wielkiej Brytanii związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Transport jest także największym źródłem emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii, a zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla ludzi i przyrody na całym świecie.


Źródło: WWF, TheTimes.co.uk