Inwestycje proekologiczne w gminie Miękinia

Położona w środkowej części województwa dolnośląskiego, w północno-wschodniej części powiatu średzkiego i zarazem przy głównych trasach komunikacji kolejowej i samochodowej, łączącej Wrocław z zachodnimi rejonami Polski, gmina Miękinia realizuje kolejne ekologiczne inwestycje.

Z myślą o ekologii i poprawie jakości życia mieszkańców tamtejszy urząd gminy rozpoczął projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miękinia”, dofinansowanego w ramach RPO WD 2014–2020. Jego realizację rozłożono na lata 2017–2018.

„W ramach zadania pracami o charakterze termomodernizacyjnym objętych zostało łącznie sześć świetlic na terenie gminy Miękinia, w miejscowościach: Białków, Brzezinka Średzka, Księginice, Lubiatów, Mrozów i Radakowice. Najintensywniej prace przebiegają w Brzezince Średzkiej, gdzie wykonano ocieplenie, pokrycie dachu i rozpoczęto również prace elewacyjne, oraz w Księginicach, gdzie ostatnio wykonano ocieplenie dachu” – informują pracownicy gminy. Urzędnicy szacują, że dzięki przeprowadzeniu prac termoizolacyjnych zużycie energii cieplnej w znacznym stopniu ulegnie zmniejszeniu, co w konsekwencji przyniesie oszczędności w budżecie gminy Miękinia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Poza wymienionymi wyżej pracami termoizolacyjnymi przeprowadzona zostanie również przebudowa dróg gminnych oraz remont pomieszczeń dawnej kotłowni z przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej.