Inwestycje w fotowoltaikę wzrosną w 2019 r.

Inwestycje w fotowoltaikę wzrosną w 2019 r.

Zniesienie ceł na produkowane w Chinach panele słoneczne oraz zmiana podejścia do odnawialnych źródeł energii mają zapewnić Unii Europejskiej 12% udział w globalnym rynku modułów słonecznych.

W oparciu o serię noworocznych prognoz ekspertów z branży energii odnawialnej moc energii słonecznej w Europie ma wzrosnąć z 9,5 gigawatów do 13,5 GW (42,1%) do końca 2019 r.

Odnawialne źródła energii uległy swoistemu ogólnoświatowemu odrodzeniu w 2018 r., a Europa, napędzana przez czynniki polityczne i społeczne z Unii Europejskiej, wykazała szczególny entuzjazm dla przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii. W dyrektywie w sprawie energii odnawialnej z 2018 r. UE ogłosiła, że ​​wszystkie 28 państw członkowskich będzie musiało pozyskać 20% swojej energii ze źródeł odnawialnych już do 2020 r.

Hiszpania i Węgry, kraje uzależnione od źródeł energii, takich jak węgiel i gaz, już podjęły otwarte zobowiązania dotyczące przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii. Hiszpania zobowiązała się do pozyskania 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2050 r., a także do przekwalifikowania lub wcześniejszego przeniesienia na emeryturę pracowników przemysłu węglowego, który będzie dotknięty zmianą polityki energetycznej. Węgry zobowiązały się również do stworzenia podobnego programu dla osób pracujących w przemyśle węglowym. Celem Węgrów jest bowiem stopniowe wycofywanie zużywania węgla do 2030 r.

Polska, będąca największym konsumentem węgla w Europie, również rozpoczęła transformację w energię odnawialną. Ogromne znaczenie w tym procesie mają inwestycje w polską fotowoltaikę, jakie w 2018 r. poczyniła Sun Investment Group .

Niemcy, największy w UE producent węgla brunatnego i jeden z największych konsumentów węgla w Europie, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. ustanowił nowy rekord w zakresie energii odnawialnej po pozyskaniu 41,5% całej energii z energii słonecznej, wiatrowej i biomasy. Oznacza to 4% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Do 2022 r. niemiecki rząd planuje również całkowite wycofanie energii jądrowej poprzez zamknięcie wszystkich pozostałych elektrowni jądrowych.

Popularność energii słonecznej w Europie w 2018 r. była dodatkowo napędzana przez zniesienie przez Komisję Europejską ceł na chińskie panele słoneczne, co oznacza, że ​​cena paneli słonecznych spadnie aż o 30%. W rezultacie ma to przyczynić się do zwiększenia rynku energii słonecznej UE do 11,3 mld EUR.