Jak działa nowoczesny zakład zagospodarowania odpadów?

Jak działa nowoczesny zakład zagospodarowania odpadów?

Dążenie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym coraz częściej staje się celem nowych oraz modernizowanych zakładów gospodarowania odpadami. O nowoczesnych sposobach przetwarzania śmieci oraz przyszłości jednej z takich proekologicznych instytucji opowiedział Michał Manowski z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie.

„Jesteśmy na terenie jednego z najnowocześniejszych zakładów. Jest to tak zwany zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania, dlatego technologie i urządzenia, które stosujemy, są najwyższej jakości i mają duże możliwości. To mechaniczno-biologiczne przetwarzanie powoduje, że mamy wszystkie moduły, które są potrzebne do tego, żeby zmierzać w kierunku tzw. obiegu zamkniętego gospodarki odpadami, czyli przyjmujemy w tej chwili na teren zakładu z szóstego regionu Wielkopolski, z 19 gmin [zamieszkanych przez] 270 tys. osób, około 400 ton na dobę wszelkiego typu odpadów poza przemysłowymi, ponieważ to jest odrębny przedmiot naszej działalności”, powiedział Michał Manowski.

Na teren Zakładu Zagospodarowywania Odpadów w Jarocinie trafiają rozmaite odpady. 60% z nich to tzw. odpady zmieszane, natomiast pozostałe pochodzą z selektywnej zbiórki. W zakładzie przetwarza się surowce podlegające recyklingowi i uzyskuje się z nich tworzywa, które mogą ponownie wrócić do gospodarki. Z odpadów biodegradowalnych wytwarzany jest biogaz, który przesyłany jest do zespołu kogeneracyjnego, a następnie spalany w turbinie, dzięki czemu produkuje się energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna służy zaspokajaniu bieżących potrzeb zakładu, a jej nadwyżki sprzedawane są do sieci. Pozostałe biodegradowalne odpady przesyłane są do kompostowni tlenowej, gdzie – po odpowiedniej obróbce – powstaje z nich kompost przydatny w rolnictwie.

Przedstawiciel jarocińskiego zakładu podkreśla, że jednym z najważniejszych celów tej instytucji jest maksymalne odzyskiwanie odpadów i jak najmniejsze ich składowanie. Obecnie na terenie tego obiektu odzyskuje się już ponad połowę surowców, jednak plany są o wiele bardziej dalekosiężne.

„W tej chwili już ponad połowę [surowców] odzyskujemy, a nasz cel jest taki, żeby jeszcze bardziej zwiększać ten odzysk i w tym celu (…) złożyliśmy kolejny projekt, żeby zaspokoić potrzeby ustaw, społeczeństwa i ekologii. [Będzie on prowadzony] aż do lat 2020 i głęboko pod lata 30., gdzie ten recykling powinien objąć docelowo w 100% wszystkie [odpady]. I ta kolejna rozbudowa bazująca na naszym doświadczeniu oraz na różnych wytycznych unijnych powoduje, że ustawiliśmy pewien program, złożyliśmy pewien wniosek i jesteśmy bardzo blisko jego realizacji. Czyli jeśli się spotkamy za około 3 lata, zobaczycie państwo jeszcze nowocześniejszy [obiekt] – nie chcę tutaj, żeby to brzmiało nieskromnie – ale już taki z prawdziwego zdarzenia, wyprzedzający trochę nasze czasy (…)”, wyraził nadzieję Michał Manowski z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.