Jak warszawscy kandydaci zamierzają walczyć ze smogiem? Już wiemy.

Do wyborów samorządowych pozostało kilka dni. Kandydaci muszą stanąć do merytorycznej walki o swoje stanowiska. Jednym z tematów, wokół którego krążą liczne debaty, jest oczywiście problem smogu.

Warszawa Bez Smogu – antysmogowa inicjatywa wchodząca w skład Polskiego Alarmu Smogowego, sprawdziła jak do walki ze smogiem przygotowują się kandydaci z Warszawy. Odpowiedzi na zadane pytania udzieliło zaledwie 4 kandydatów z czternastu zapytanych (Justyna Glusman, Sławomir Antonik, Jan Śpiewak, Rafał Trzaskowski).

Jakie metody poprawy jakości powietrza proponują kandydaci w przypadku gospodarstw domowych?

Kwestie ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń są dla mnie jednym z priorytetów w ramach propozycji programowych dla Warszawy. Realizacja mojej wizji zarządzania miastem z poziomu ulicy, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Warszawy, polegać ma właśnie na skutecznym rozwiązywaniu problemów, które dotykają na co dzień wszystkie warszawianki i warszawiaków”, zapewnia Rafał Trzaskowski. Na realizację wymiany kotłów w budżecie przewiduje kwotę 30 mln złotych rocznie.

Z kolei Sławomir Antonik, startujący jako kandydat ruchu samorządowego Bezpartyjni, stawia raczej na dotacje i premie termomodernizacyjne. Cały przewidziany przez niego budżet działań antysmogowych ma wynieść 1,5 mld złotych. “Przez 3-5 lat budżet 30-50 mln zł na dopłaty do kredytów i premii termomodernizacyjnych. Refundacja 25% opłaty przyłączeniowej oraz ok. 25% dotacji w formie spłaty odsetek od kredytów termomodernizacyjnych. Pożyczki nieoprocentowane na termomodernizacje, których nie obejmą kredyty rządowe (NFOŚ)”, informuje w odpowiedzi na pytania.

Kandydaci w większości zamierzają postawić na wymianę kotłów i dopłaty do termomodernizacji. Drugim ważnym elementem walki ze smogiem jest zwiększenie świadomości mieszkańców i powołanie ekodoradców w poszczególnych dzielnicach. Taki specjalista byłby odpowiedzialny za problem zanieczyszczenia powietrza, pomoc mieszkańcom w uzyskaniu informacji o przepisach i możliwych formach wsparcia finansowego do wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków oraz wsparcie ich w rozpoczęciu procedur niezbędnych do uzyskania przyłącza gazowego.

Co w przypadku “kopciuchów” będących własnością miasta?

Kandydaci zgodnie odpowiadają, że zamierzają wziąć odpowiedzialność za ich wymianę. Część z nich zapowiada konkretną datę, inni chcą to po prostu zrobić jak najszybciej.

Rafał Trzaskowski deklaruje, że do końca 2022 wszystkie lokale komunalne mają być „bez dymu”. Jan Śpiewak przewiduje usunięcie problemu “kopciuchów” w ciągu 2-3 lat. Justyna Glusman planuje “wymianę kotłów do końca 2019 roku oraz wsparcie dla najuboższych lokatorów, których nie uda się do tego czasu podłączyć do sieci CO”.

Więcej ścieżek rowerowych, buspasów i stref płatnego parkowania – czyli jak zachęcić mieszkańców do przesiadki do transportu publicznego i na rower

Sporo mówi się o tym, że do złego stanu jakości powietrza przyczynia się transport. Od dłuższego czasu w miastach prowadzone są inwestycje w wypożyczalnie miejskich rowerów na terenie stolicy, ale również gmin ościennych. Od sierpnia rowerami Veturilo można poruszać się również na terenie Otwocka.

Kandydaci dostrzegają potrzebę poszerzenia również tras rowerowych. Można powiedzieć, że jest to zero emisyjny środek komunikacji miejskiej, nic więc dziwnego, że  zaczynamy podążać śladami innych krajów europejskich, które poczyniły w tym zakresie inwestycje.

Dla Jana Śpiewaka priorytetem jest trasa Ursynów – Śródmieście: “potrzebne są ścieżki w al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej do Muranowa”. Rafał Trzaskowski patrzy na ten temat nieco szerzej: “Priorytet – połączenie istniejących tras rowerowych w jedną sieć. Docelowo sieć ma mieć 800 km. Przeprawa pieszo-rowerowa przez Wisłę na wysokości ul. Karowej, przygotowania do drugiej przeprawy na wysokości ul. Boleść i Ratuszowej”. Podobnie Joanna Glusman, która zamierza “uzupełnić drogi rowerowe na brakujących odcinkach, tak aby tworzyły spójną sieć, w szczególności w centrum miasta, gdzie dziś ona nie istnieje.”

W kolejnych punktach walki ze smogiem pojawiają się działania, takie jak rozbudowa sieci parkingów P+R i rozwój sieci buspasów. Tego typu przedsięwzięcia mają zachęcić mieszkańców do wyboru środku transportu publicznego.

Sławomir Antonik stawia na “ograniczenia dla samochodów o normie spalania Euro 0 i Euro 1”. Priorytetem dla kandydata są również inwestycje w “parkingi metropolitalne w skali 200 tys. miejsc parkingowych na trasach dojazdowych do Warszawy przy stacjach kolejowych i przystankach autobusowych. Wygodna komunikacja metropolitalna, pociągi i autobusy za rozsądną cenę. Proponuje wprowadzenie strefy Tempo 30 przy szkołach, podwyższenie opłat za parkowanie i rozszerzenie strefy płatnego parkowania”.

*

Odpowiedzi przesłane przez kandydatów pokazują, że walka ze smogiem jest dla nich ważna i mają na nią pomysł. Część z rozwiązań jest już realizowana i dobrze, że kandydaci chcą kontynuować to, co już sprawdzone. Pojawiają się także nowe pomysły, które realnie wspomogą walkę o lepszą jakość powietrza dla warszawiaków. Co ważne, niektórzy politycy dostrzegają w swoich planach współpracy z gminami ościennymi, które przyczyniają się do tego w jakiej kondycji jest warszawskie powietrze.

Jedyne, co może budzić niepokój, to fakt, że żaden z kandydatów nie uwzględnia w swoich planach walki ze smogiem dzięki inwestycjom w OZE. I o ile pompy ciepła mogłyby być prawdopodobnie częściowo wspomagane przez środki na termomodernizację, to fotowoltaika, podobnie jak w programach krajowych, została pominięta.

Foto główne: Flickr