Jeszcze tańsze offshore

Energetyka offshore, czyli wykorzystująca morskie i przybrzeżne farmy, stanowi jeden z ostatnich trendów w branży wiatrowej. To nowoczesne rozwiązanie wykorzystywane jest na szeroką skalę w Europie, gdzie koncentruje się niemal 90% światowej mocy tego sektora. Niedawno także Stany Zjednoczone wyraziły zainteresowanie generowaniem energii właśnie przy użyciu offshore. Kraj ten posiada długie wybrzeże, na którym znajduje się mnóstwo miejsc będących odpowiednimi do montażu takich właśnie instalacji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na początku sierpnia b.r. w USA miał miejsce „American Wind Week”, czyli seria spotkań z udziałem polityków i innych prominentnych działaczy. Celem AWW było podkreślenie faktu, że od 2017 roku energia uzyskana dzięki sile wiatru stała się w Stanach źródłem odnawialnym generującym największe ilości energii.

Tuż po zakończeniu tego festiwalu amerykańskie ministerstwo energetyki – Department of Energy – udostępniło raport, z którego wynika, że cena kilowatogodziny energii pozyskanej przy użyciu farm wiatrowych może do 2030 roku spaść nawet o 50%. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że choć z jednej strony to bardzo wysoka wartość, to z drugiej jest ona mało realna. Należy jednak podkreślić, że koszty generacji energii przy wykorzystaniu turbin wiatrowych spadły od 2009 roku średnio o 66%. W sukcesie tym kluczową rolę odegrał postęp techniczny zachodzący w wielu branżach, co pozwoliło na budowanie elektrowni wyższych, lepiej zautomatyzowanych i wyposażonych w silniejsze turbiny. Utrzymanie tego trendu przez kolejne 13 lat ma docelowo spowodować obniżenie cen energii z poziomu 55 dolarów za megawatogodzinę do 23 $/MWh.

Prognozy amerykańskiego ministerstwa mogą się wydawać zbyt optymistyczne, jednak pokrywają się z raportami z innych części świata, które też prognozują spadki cen energii, choć odrobinę mniejsze, niż w USA – od 20 do 50%.

Z tego powodu Stany Zjednoczone postrzegają farmy offshore jako najbardziej perspektywiczne źródła odnawialnej energii możliwej do pozyskania na dużą skalę – już w tym roku część z nich została odsprzedana po cenach rynkowych. Według prognoz firmy NextEra Energy Resources, największej spółki wiatrowej w USA, po 2020 roku spadek cen energii odnawialnej będzie codziennością, a średnia stawka za wygenerowaną w ten sposób megawatogodzinę uplasuje się w przedziale od 20 do 30 dolarów. Nie jest to jednak powszechna opinia. Według Pattern Energy, innej amerykańskiej korporacji wiatrowej, rok 2020 nie przyniesie spadków poniżej 30 dolarów za taką jednostkę energii.

Niezależnie od powyższych liczb, zdecydowana większość prognoz potwierdza opinię, że w najbliższych latach energetykę offshore w Stanach czeka gospodarczy rozkwit, wywołany nie tyle dotacjami i wsparciem rządowym, ale także czynnikami ekonomicznymi.