Kalifornia inwestuje w rozwój elektromobilności

Mimo faktu, że USA odchodzi od polityki czystej energii, stan Kalifornia zmierza w odwrotnym kierunku. Realizuje właśnie rekordową w kraju inwestycję w rozwój elektromobilności. Komisja Użyteczności Publicznej tego stanu zatwierdziła budżet czterech publicznych firm transportowych – 738 milionów dolarów przeznaczonych zostanie na „przyspieszenie szerokiej adaptacji transportu elektrycznego”. To efekt wprowadzonych w 2015 roku nowych regulacji dotyczących czystej energii i starań wycofania paliw kopalnych z transportu.

Ta ogromna inwestycja to jednak nie koniec. Zatwierdzono właśnie 15 pilotażowych, mniejszych programów. Ich łączny budżet to 43 miliony dolarów. Mają one za zadanie zelektryfikować autobusy pasażerskie i szkolne, a także pomóc w elektryfikacji transportu ciężarowego, samochodów będących na wyposażeniu lotnisk, pojazdów rolniczych itd. Pilotażowe programy realizowane mają być przez rok, a potem uruchomione zostaną większe środki.

Programy adresowane są głównie do regionów, które od dawna borykają się z wysokim zanieczyszczeniem powietrza. Przyspieszenie adaptacji pojazdów elektrycznych na tych terenach ma dać największe, wymierne korzyści dla mieszkańców. Publiczne inicjatywy mają sfinansować instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych i modernizacje sieci przesyłowej, aby była możliwa instalacji ładowarek pojazdów elektrycznych w prywatnych domach.