Polska musi postawić na rozwój sektora wiatrowego on-shore

Gabinet Prawa i Sprawiedliwości prowadzi od początku swojego urzędowania politykę nieprzychylną odnawialnym źródłom energii, a w szczególności lądowym instalacjom wiatrowym, co niekorzystnie wpływa na rozwój tego sektora w naszym kraju. Aktualnie farmy wiatrowe on-shore są uważane za najtańszą zieloną energią. Dodatkowo, realizacja przygotowanych tego typu projektów może pomóc w spełnieniu lub chociaż zbliżeniu się do celów OZE zdeklarowanych w ramach porozumienia paryskiego.