Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Potencjał rozwoju polskiego offshore [RAPORT]

Potencjał rozwoju polskiego offshore [RAPORT]

Polityka Insight opublikowała najnowszy raport na temat polskiej energetyki wiatrowej na morzu. Jakie rysują się przed nią perspektywy i kto rozwinie farmy wiatrowe na Bałtyku?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Rosnący potencjał energii wiatru

Eksperci są zgodni, że potencjał mocowy polskiego Bałtyku jest ogromny, jednak ich szacunki, jak wskazują autorzy raportu, są zróżnicowane. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia, że może on sięgnąć 18 GW do końca przyszłej dekady. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje zaś, że w zasięgu są nawet 33 GW. Pewne jest, że w przyszłości kolejka chętnych do zagospodarowania Morza Bałtyckimi morskimi farmami będzie rosnąć, w czym znaczący udział mogą mieć zagraniczni deweloperzy OZE.

Zdaniem analityków, PGE i Orlen nie będą w stanie samodzielnie zrealizować projektów morskich farm wiatrowych w drugiej fazie rozwoju sektora offshore. Okoliczności prawne i biznesowe zmuszą obie firmy do sprzedaży części udziałów w spółkach celowych.

Spółki skarbu państwa rozwijające sektor offshore potrzebują stabilnych partnerów dla sprawnej i terminowej realizacji projektów, a autorzy raportu podkreślają, że udział partnerów zagranicznych będzie kluczem do osiągnięcia tego celu. Wybór inwestora zewnętrznego będzie determinował korzyści, jakie Orlen i PGE będą mogły osiągnąć dzięki inwestycjom na Bałtyku. Deweloperzy OZE mogą zaoferować polskim partnerom wiedzę techniczną i optymalizację kosztów dzięki doświadczeniu w sektorze offshore i umiejętności wypracowywania synergii.

–  Jestem przekonana, że zarówno Orlen jak i PGE mogą widzieć w OX2 solidnego partnera, który przede wszystkim potrafi terminowo realizować inwestycje, czyli minimalizuje ryzyka, których w przypadku offshore jest szczególnie dużo z uwagi na ich kapitałochłonność. Obecnie rozwijamy na Morzu Bałtyckim projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 13,8 GW, co czyni OX2 liderem w liczbie rozwijanych projektów offshore w regionie. Nasza rozbudowywana infrastruktura w połączeniu z lokalizacjami w polskiej strefie Bałtyku może mieć także istotne znaczenie dla wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa Polski, nie tylko energetycznego – podkreśla Katarzyna Suchcicka, prezes OX2 w Polsce.

Jak wynika z analizy, atutem deweloperów OZE może być odciążenie wspomnianych spółek z bieżącego zaangażowania w projekt. Poprzez realizację morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim lub na Morzu Północnym, są one w stanie łączyć łańcuchy dostaw i usług, co może zoptymalizować i pozytywnie przełożyć się na koszty inwestycji. Skuteczność w realizacji projektów przez deweloperów w założonym budżecie wynika między innymi z ich modelu biznesowego, a jak wskazują analizy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej budowa 1 GW mocy dla bałtyckich MFW, może pochłonąć nawet kilkanaście miliardów złotych.

OX2 projekty offshore na Morzu Baltyckim poziom
Źródło: OX2

Inni partnerzy polskiego offshore

Partnerami Orlenu i PGE przy projektach offshore mogą zostać zagraniczne spółki skarbu państwa, instytucje finansowe lub deweloperzy OZE. W pierwszej fazie rozwoju offshore partnerami polskich spółek zostały zagraniczne grupy energetyczne ze znaczącymi udziałami skarbu państwa, które są jednocześnie regionalnymi konkurentami dla Orlenu i PGE. Jako firmy o znaczeniu strategicznym w krajach pochodzenia mogą wnieść do projektów MFW korzyści polityczne. Instytucje finansowe to z kolei partnerzy, którzy mogą zaoferować potencjalnie najkorzystniejsze warunki finansowania projektu. Deweloperzy OZE natomiast posiadają niezbędną wiedzę techniczną i zdolność sprawnej optymalizacji kosztów, dzięki doświadczeniu w sektorze offshore oraz umiejętności wypracowywania synergii (np. w postaci wymiany udziałów w innych projektach rozwijanych na Bałtyku).

Rola offshore w planach Unii Europejskiej

Zgodnie z przyjętymi celami klimatycznymi, Unia Europejska do 2030 roku ma zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym z obecnych 23 do 42,5%. Z krajowej perspektywy, wykorzystanie potencjału offshore będzie kluczowe dla realizacji tych założeń przez Polskę. Unijna strategia offshore zakłada, że moc zainstalowana morskich wiatraków na terenie Unii Europejskiej powinna wzrosnąć w tej dekadzie z obecnych 34 GW do 60 GW. Jednak dla zrealizowania celu neutralności klimatycznej do 2050 roku moc pozyskiwana z offshore powinna wzrosnąć aż do 300 GW. Według planów morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają odpowiadać nawet za 10% krajowego zapotrzebowania na energię.

Autorzy raportu wskazują, że dla powodzenia projektów morskich farm wiatrowych kluczowe będą decyzje PGE i Orlenu dotyczące wyboru partnerów strategicznych, które będą wypadkową korzyści biznesowych, operacyjnych, ale także politycznych.

Najnowszy raport Polityki Insight pt. „Potencjalni partnerzy polskich spółek w drugiej fazie rozwoju sektora offshore” jasno wskazuje, że powodzenie drugiej fazy rozwoju sektora offshore na Morzu Bałtyckim, będzie zależeć od decyzji Orlenu i PGE dotyczących wyboru zewnętrznych inwestorów. Na decyzję będą miały wpływ zarówno koszty inwestycji i sposób jej realizacji, jak i ewentualnie kształt innych korzyści politycznych i biznesowych z nią związanych. Polskie grupy energetyczne będą musiały dokonać wyboru spośród ofert konkurencji, deweloperów OZE i instytucji finansowych.

Źródło: informacja prasowa OX2

Fot.: canva.com/gettysignature

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.