Nie tylko pszczoły zapylają kwiaty!

Zapylanie jest podstawą owocowania i znacząco wpływa na jakość uzyskanych zbiorów. Większość gatunków drzew owocowych i warzyw jest wyłącznie lub prawie wyłącznie owadopylna. Najpopularniejszym owadem łączonym z zapylaniem kwiatów jest pszczoła miodna, ale to nie jedyne pracowite zwierzę, który przenosi pyłek.

Na świecie jest pod dostatkiem energii słonecznej – największym wyzwaniem będzie jej magazynowanie

W niecałe osiem godzin na powierzchnię Ziemi dociera tyle energii słonecznej, że wystarczyłoby jej na zasilanie całego świata przez rok. Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energii świat pochłonął w 2014 roku 18,3 TWy (TWy – terawatorok). W osiem godzin na powierzchnię Ziemi dociera 21 TWy energii słonecznej.