Katowice, Częstochowa, Zabrze: jaki pomysł na smog mają kandydaci na prezydentów tych miast?

Wybory samorządowe już w niedzielę. Dlatego zadaliśmy kandydatom na stanowisko prezydenta w Katowicach, Częstochowie i Zabrzu pytanie: jakie działania zamierzają zrealizować na stanowisku prezydenta w pierwszym roku urzędowania, aby wszystkim oddychało i żyło się lepiej. Jesteście z tamtych okolic? Sprawdźcie, co kandydaci mają do powiedzenia o smogu.

Katowice: wymiana kotłów, termomodernizacja i kontrole straży miejskiej

Fotowoltaika od Columbus Energy

Spośród kandydatów na stanowisko prezydenta Katowic komentarza udzielił nam jedynie pan Marcin Krupa (KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa), ubiegający się o reelekcję, który uważa, że niezbędne są przede wszystkim całoroczne działania systemowe. Dlatego zamierza kontynuować te dotychczasowo podjęte, ponieważ: „w województwie śląskim trendy w tym zakresie [red. walki ze smogiem] wyznaczają Katowice”.

Marcin Krupa ubiegający się o reelekcję prezydent Katowic

W Katowicach w ramach walki ze smogiem nacisk kładziony jest przede wszystkim na wymianę starych kotłów, które są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Na modernizację źródeł ogrzewania od 2015-2017 roku miasto przeznaczyło ponad 11,5 mln zł, a jak zauważa Krupa, chętnych i coraz bardziej świadomych mieszkańców jest coraz więcej. Ten wzrost zainteresowania sprawił również, że w Katowicach podniesiono „także maksymalną kwotę dotacji na wymianę pieców do 10 tys. zł”. Ponadto w latach 2015-2017 przeznaczono 1,5 mln zł na dotację montażu 263 instalacji źródeł odnawialnej energii.

Krupa podkreśla, że poza dotychczas dofinansowanymi działaniami, do których należą również dopłaty do zakupu opału, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój komunikacji miejskiej, to do walki z niską emisją przyczynią się również wzmożone kontrole Straży Miejskiej za pomocą dronów. Statystyki Katowic pokazują, że na 3405 kontroli w 2016 roku „co szósta potwierdzała spalanie śmieci”, a już w 2017 roku na 4498 kontroli „tylko co szesnasta potwierdziła spalanie śmieci”.

Starający się o reelekcję Krupa zauważa również, że: „działania władz Katowic zostały zauważone w skali ogólnopolskiej – niedawno w rankingu magazynu „Forbes” Katowice zostały uznane za najbardziej ekologiczne miasto w Polsce”. Miasto ma zamiar do 2030 roku na walkę ze smogiem przeznaczyć 535 mln zł, a do tej walki powinny aktywnie włączyć się inne miasta z aglomeracji śląskiej.

Zabrze: zadłużenie miasta a walka ze smogiem

W przypadku Zabrza komentarza na temat działań podejmowanych w ramach walki ze smogiem udzieliła nam pani Agnieszka Rupniewska (KKW Platforma.Nowoczesna) oraz pan Adam Kudzia (KWW Zabrze dla każdego).

Agnieszka Rupniewska – kandydatka na prezydenta Zabrza

Rupniewska podkreśla fakt, że zanieczyszczenie powietrza jest przez nią bardzo poważnie traktowane, ale aktualny stan finansowy Zabrza nie pozwala na deklarację działań w zakresie wsparcia sektora OZE i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Według danych oficjalnych miasto zadłużone jest na co najmniej 500 mln złotych. Dlatego też konkretną listę działań będzie wstanie przedstawić dopiero po 3 miesiącach prezydentury, gdy pozna stan faktyczny zadłużenia.

Kandydatka na uwadze ma jednak przede wszystkim intensyfikację akcji edukacyjno-informacyjnych oraz wsparcie dla samych mieszkańców: „W mojej koncepcji obok edukacji ekologicznej istotną rolę odgrywa wydział ekologii UM, służący pomocą mieszkańcom przy pozyskiwaniu dofinansowań na działania pro-ekologiczne”. Zauważa jednak, że: „Wsparcie wyłącznie termomodernizacji domów jednorodzinnych nie przyniesie spodziewanych rezultatów w postaci poprawy jakości powietrza”.

Adam Kudzia – kandydat na prezydenta Zabrza

Natomiast Kudzia zapowiada przede wszystkim intensywną walkę ze smogiem w ramach budżetu miasta, co w kontekście problemów finansowych Zabrza może być mało realne, oraz za pomocą środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak Unia Europejska i WFOŚiGW. Jak podkreśla sam kandydat: „Jestem zdecydowanym orędownikiem podłączania budynków mieszkalnych do istniejących sieci ciepłowniczych. W naszym programie #40konkretów znalazła się walka ze smogiem właśnie poprzez zwiększenie zasięgu zabrzańskiej sieci ciepłowniczej”.

Kudzia zapowiada również działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Zabrza oraz cykliczne kontrole straży miejskiej. Póki co m.in. z jego inicjatywy powstał zabrzański oddział Straży Ochrony Przyrody, którego „zadaniem jest nie tylko walka z trucicielami środowiska lądowego oraz wody, ale i powietrza”. Ponadto kandydat zapowiada wojnę z dzikimi wysypiskami śmieci oraz smrodem, który pojawia się na znacznym obszarze miasta, a wydobywa z okolicy RIPOKa (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych).

Częstochowa: lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej

Komentarza na temat działań podejmowanych i planowanych w Częstochowie udzielili nam: aktualnie urzędujący prezydent miasta, który stara się o reelekcję – pan Krzysztof Matyjaszczyk (KWW SLD) oraz nowy kandydat na to stanowisko – Martin Saczek (KWW Otwarta Częstochowa).

Jak dotąd władze Częstochowy w walce ze smogiem skupione były na wymianie starych pieców i instalacji odnawialnych źródeł energii. Na ten cel zostały przeznaczone środki, które rozdysponowano w ramach dotacji. Ponadto w mieście aktywne są eko-patrole GIG, które kontrolują emisję za pomocą dronów i współpracują z certyfikowanym laboratorium. Częstochowa zainstalowała również czujniki powietrza Airly i podjęła się inwestycji w transport niskoemisyjny. Na wszystkie te działania przeznaczono spore środki finansowe. Jak podkreśla Matyjaszczyk: „Miasto jest liderem efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, a w konsekwencji laureatem wielu nagród”. Aktualnie realizowany jest np. projekt „Zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej miasta Częstochowy”, którego celem jest optymalizacja zużycia paliw i energii oraz wody.

Krzysztof Matyjaszczyk – ubiegający się o reelekcję prezydent Częstochowy

Częstochowa zyskała również „biały certyfikat” za realizowany w ostatnich latach program wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Władze miasta inwestują także w system dróg rowerowych, darmowe przejazdy dla częstochowskich uczniów oraz rozbudowę centrali przesiadkowych komunikacji miejskiej. Sam Matyjaszczyk zamierza aktywnie kontynuować te działania i podejmować kolejne, które przełożą się na lepszą jakość powietrza oraz poprawę komfortu życia mieszkańców.

Martin Saczek – kandydat na prezydenta Częstochowy (czwarty od prawej)

Natomiast Saczek deklaruje przede wszystkim zwiększenie dofinansowania do wymiany instalacji cieplnych do 100% dla osób o najniższych dochodach oraz dopłaty do paliw o lepszej jakości. Jako długofalowy cel postrzega przede wszystkim podłączenie największej ilości mieszkańców do sieci ciepłowniczej: „Chcę dążyć do tego, by docelowo za produkcję i dostawy ciepła odpowiadała spółka komunalna w miejsce prywatnej firmy, która wykupiła państwowe przedsiębiorstwo kilkanaście lat temu za rządów SLD”.

Saczek podkreśla również, że transformacja energetyczna to spore wyzwanie i główną rolę w jej podjęciu powinien pełnić rząd, a po stronie samorządu są działania, takie jak montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.