Klastry energii na Śląsku

W gminach Dolnego Śląska oraz Opola powstało już 6 klastrów energii, których koordynatorem jest Polski Solar Holding oraz gminne spółki komunalne powołane w tym celu. Dzięki kastrom możliwe będzie projektowanie i budowanie nowych instalacji OZE, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do energooszczędności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Idea klastrów energii zakłada współpracę pomiędzy lokalnymi samorządami i mieszkańcami, a przedsiębiorstwami i organizacjami w celu regionalnej poprawy bezpieczeństwa energetycznego i jakości środowiska naturalnego, restrukturyzacji obszarów wiejskich oraz pobudzenia energetyki prosumenckiej.

Inwestycje Polski Solar Holding

Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego znajduje się 6 klastrów energii: Jeleniogórski Klaster Energii Odnawialnej, Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej, Izerski Klaster Energii Odnawialnej, Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich, Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich oraz Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej.

Celem większości z nich jest inwestycja w odnawialne źródła energii. W planach są budowy farm fotowoltaicznych, np. w Nowojowie Śląskim o szacowanej mocy 1,8 MW, oraz bioelektrownie np. w Henrykowie Lubańskim. Pod realizację inicjatyw wykorzystywane będą różne lokalizacje, m.in. 12-hektarowym stoku w Popielówku, który jest dobrze naświetlony, czy 3 hektary terenu byłego wysypiska śmieci w Gryfowie Śląskim lub dachy budynków użyteczności publicznej w poszczególnych gminach.

Tworzenie klastrów energii umożliwiła nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2016 roku. Według ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego powinny mieć one pozytywny wpływ na udział OZE w polskim miksie energetycznym.