Konfederacja Lewiatan składa propozycje zmian w ustawie o elektrowniach offshore

Konfederacja Lewiatan składa propozycje zmian w ustawie o elektrowniach offshore

Podczas etapu konsultacji zrzeszenie przedsiębiorców, Konfederacja Lewiatan, zaproponowała zmiany w procedowanym projekcie ustawy o morskich elektrowniach wiatrowych. Zrzeszenie postuluje aby postępowania administracyjne i prawne zostały przyspieszone. 

Wśród poprawek Konfederacja zwróciła uwagę na włączenie usług lokalnych (local content), dzięki którym krajowy przemysł offshore wzmocniłby się na rynku. Kolejną propozycją jest skrócenie czasu uzyskania zezwoleń potrzebnych do realizacji projektu. W szczególności wymienia się tutaj postępowania sądowe. Opóźnienia na tym etapie – przy obecnym wyglądzie ustawy – mogą skutecznie uniemożliwiać otrzymanie wsparcia.

Wnieśliśmy także o doprecyzowanie przepisów dotyczących wielkości obciążeń publicznoprawnych, aby w przypadku istotnej zmiany ich wysokości, wytwórca miał prawo wystąpienia o stosowną korektę wysokości pomocy publicznej. Widzimy także konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących szczegółowości i zakresu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Brak precyzji w tym zakresie może doprowadzić do zbytniej dowolności po stronie organów administracjiprzekonuje Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zrzeszenie chce także niezwłocznej publikacji regulaminu składania wniosków, które dotyczą wydawania decyzji informujących o przyznaniu wsparcia. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany jest termin składania wniosków o przyznanie prawa do ujemnego salda, który przypada na 30 września 2022 roku.W przypadku konkretnych zmian, Lewiatan zasugerował usunięcie przepisu z art. 23 ust 9, na mocy którego możliwe jest odwołanie aukcji z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Rzeczywiste użycie tej regulacji zwiększa ryzyko inwestycyjne dla przedsiębiorców – wytwórców, który inwestują w OZE offshore, a także dla podmiotów, które składają tym pierwszym ofertę dostaw swoich towarów.  

Źródło: gramwzielone.pl, konfederacjalewiatan.pl