Konferencja o ochronie lasów bieszczadzkich utrzymana w tajemnicy

21 i 22 listopada odbyła się konferencja dotycząca ochrony lasów bieszczadzkich. Choć jednym z organizatorów wydarzenia jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, to informacje o niej nie zostały podane do ogólnopolskiej wiadomości. Przyczyna? Na terenie, gdzie prowadzona jest obecnie wycinka drzew, ma powstać rezerwat przyrody.

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek, w rozmowie z GazetaPrawna.pl wyjaśniał, że zaproszenia na konferencje zostały wysłane, ale tylko do wybranych mediów lokalnych i ogólnopolskich, a także przedstawicieli organizacji przyrodniczych działających na terenie Bieszczad, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz samorządowców. Argumentem była lokalizacja wydarzenia – miejsce, w którym odbywa się konferencja może pomieścić jedynie osiemdziesięciu uczestników.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wycinka drzew na granicy  

Aktywiści zaangażowani w dokumentację wycinek, które są obecnie prowadzone w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego przez Nadleśnictwo Stuposiany, twierdzą, że Lasy Państwowe nie chcą podjąć dialogu w szerszym gronie, właśnie ze względu na aktywnie prowadzoną gospodarkę leśną. Organizacje przyrodnicze twierdzą natomiast, że konferencja ma przysłonić wycinkę, którą władze prowadzą tuż przy granicy Bieszczadzkiego parku Narodowego.

Tam właśnie z inicjatywy Nadleśnictwa Stuposiany – które jednocześnie prowadzi teraz wycinkę – miał powstać projektowany rezerwat „Las Bukowy pod Obnogą”. Już w 2006 roku w Rocznikach Bieszczadzkich (nr 14) opublikowano opracowanie dotyczące walorów przyrodniczych rezerwatu, w którym wskazywano m.in. by na wyznaczonym terenie ingerencję w przyrodę ograniczyć do minimum. Tymczasem prowadzona wycinka sięga nawet do wysokości 900 m n.p.m. Chodzi zarówno o kwestie samych drzew, jak i kondycję całego obszaru, który cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi – ciężki sprzęt, niezbędny do pracy w terenach górskich, może spowodować nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym.

Konferencja nie dla wszystkich

Na konferencję organizowaną  21 i 22 listopada w Mucznem zostali zaproszeni aktywiści z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Organizacje, takie jak Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, Fundacja Dzika Polska, Puszcza Bukowa – Klub Kniejołaza, Fundacja Las Naturalny, LOT „Wrota Karpat Wschodnich” oraz Fundacja Greenmind propozycji wzięcia udziału w wydarzeniu nie otrzymały. Organizacje wystosowały oświadczenie, w którym piszą: – że celem tej konferencji jest jednostronne przeforsowanie wizji promowanej przez Lasy Państwowe i przekonanie kierownictwa tej instytucji, że w odniesieniu do tego terenu ta wizja jest jedyną powszechnie podzielaną, co jednak mija się z prawdą. Byliśmy świadkami takich działań Lasów Państwowych w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, dlatego uważamy, że powtarzanie tego typu strategii w innych częściach kraju jest niewłaściwe.