Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kongres Energetyki Rozproszonej – merytoryczna debata na temat wyzwań transformacji energetycznej

Kongres Energetyki Rozproszonej – merytoryczna debata na temat wyzwań transformacji energetycznej

25–26 września 2023 roku na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie będzie kontynuowało linię programową wytyczoną przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji zorganizowano w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG).

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Praktyczne aspekty nowej energetyki

Wyróżnikiem KER jest połączenie sprawdzonej formuły spotkań integrujących środowiska branżowe z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Warto zaznaczyć, że program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji zaangażowanych w transformację energetyczną. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Radę Programową Kongresu tworzą uznane autorytety w obszarze energetyki rozproszonej – przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatyw obywatelskich. Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji.

– Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji – powiedział prof. dr hab. Jerzy Lis, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Rektor AGH.

Przyszłość polskiej transformacji energetycznej

Zakres tematyczny obrad obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej, a w szczególności roli, jaką będzie w niej odgrywać energetyka rozproszona. W ramach Forum przewidziane są debaty w sesjach dotyczących m.in. innowacyjnych technologii i infrastruktury energetycznej, budowy rynku dla lokalnych inicjatyw energetycznych, finansowania i społecznych aspektów ER, perspektywy klimatycznej i środowiskowej, uwarunkowań i specyfiki transformacji energetycznej w miastach i gminach wiejskich. Uczestnicy paneli dyskusyjnych to doświadczeni praktycy, którzy skupią się na diagnozie realnych problemów i praktycznych rekomendacjach dotyczących sposobów ich pokonywania.

Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się postacie mające realny wpływ na przebieg polskiej transformacji energetycznej, m.in.: Ireneusz Zyska (Pełnomocnik Rządu ds. OZE), Rafał Gawin (Prezes URE), Tomasz Sikorski (Prezes PSE), Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT), Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu KIKEiOZE), Józef Węgrecki (Prezes Zarządu IGEOS, Członek Zarządu PKN Orlen), Artur Michalski (Wiceprezes NFOŚiGW), Waldemar Skomudek (Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Członek Zarządu PTPiREE), Bartłomiej Pawlak (Wiceprezes PFR), Maciej Bando (b. Prezes URE), Maciej Chorowski (PWr), Wojciech Myślecki (PWr), Jan Popczyk (PPTE2050), Michał Kurtyka (b. Minister Klimatu i Środowiska).

Konferencja naukowa ma zachęcić reprezentantów branży oraz przedstawicieli środowiska akademickiego do twórczej współpracy. Obrady będą dotyczyć m.in. wdrażania europejskiego rynku energii, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych, a także problemu zmian klimatycznych wynikających ze spalania paliw kopalnych oraz działalności rolniczej.

Wśród wydarzeń towarzyszących KER należy wyróżnić specjalistyczne warsztaty różnych aspektów rozwoju ER.

Na stronie internetowej I KER (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/) dostępne są pełne konspekty warsztatów oraz szczegółowy opis kolejnych punktów programu. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia. Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: kongres-er@agh.edu.pl.

Partnerzy Strategiczni:
Alseva
Huawei
Orlen SA
Tauron Dystrybucja

Partnerzy Główni:
Agencja Rozwoju Przemysłu SA
Biogas System SA
Elsta
Geotermia Polska
Grupa Energynat
Hitachi Energy
Miasto Kraków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Polski Fundusz Rozwoju
SMA Solar Technology
Województwo Małopolskie

Partner:
Boryszew Energy
ESV Grupa Kapitałowa
Innovation AG
Krakowski Holding Komunalny SA
Phoenix Systems
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Transition Technologies Systems

Patroni Honorowi:
Minister Edukacji i Nauki
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Urząd Regulacji Energetyki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Instytut Energetyki
Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk
Komitet Problemów Energetyki PAN
Związek Miast Polskich
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Obserwatorium Transformacji Energetycznej
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Partnerzy Merytoryczni
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii
Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Obserwatorium Transformacji Energetycznej
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.