Konwertowanie energii w paliwa

Już od jakiegoś czasu można zauważyć, że elektryczne samochody zostały ciepło przyjęte przez społeczeństwo. Są o wiele tańsze w użytkowaniu, nie emitują szkodliwych spalin, a kolejne ich wersje cechują się coraz lepszymi osiągami – obecnie porównywalnymi z konwencjonalnymi wehikułami. Jednak ciągle jedną z największych wad tych rozwiązań pozostaje ich mały zasięg oraz czas ładowania, wymuszający długie postoje. Najczęściej problem ten próbuje się rozwiązać przy pomocy podwyższania jakości akumulatorów. Wszystko wskazuje jednak na to, że podejście to może zostać do pewnego stopnia zmienione.

ARPA-E to amerykańska agencja, zajmująca się inwestowaniem w ciekawe technologie, których badania są wciąż na zbyt wczesnym etapie, by wspierał je wielki biznes. Spektrum działań obejmuje odnawialną energetykę. Niedawno agencja ogłosiła nowy program wsparcia dla naukowców. Pierwszy z nich nazywa się “REFUEL”. W jego obrębie planowane jest przeznaczenie 35 milionów dolarów na technologie, które mają wspomóc maszyny elektryczne – między innymi samochody. Zasady są proste: patenty mają prezentować opłacalny ekonomicznie sposób wytworzenia biopaliwa przy pomocy jedynie wody, azotu i dwutlenku węgla. Tak otrzymany płyn ma być łatwym w spalaniu, ekologicznym i gęstym energetycznie środkiem napędowym.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z pieniędzy przeznaczonych na “REFUEL” ma skorzystać 16 projektów. Prowadzą je firmy oraz instytucje badawcze bezpośrednio zajmujące się inżynierią ogniw paliwowych lub nowoczesnymi materiałami. Choć każdy z nich został opisany dokładnie na stronie internetowej ARPA, można zauważyć, że praktycznie wszystkie opierają się na wykorzystaniu specjalistycznych, często nowatorskich materiałów. Dodatkowo, większość z nich będzie produkowała amoniak lub alkohol.

Kwoty wsparcia, które zostały oszacowane przez poszczególnych twórców wahają się od kilkuset tysięcy do kilku milionów dolarów.

Drugi projekt o nazwie “ROOTS” obejmuje sektor biomasy. Jego celem jest wspieranie przedsięwzięć badających zwiększenie absorpcji dwutlenku węgla z gleby przez rośliny. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez inteligentne pomiary gleby oraz zaawansowane zarządzanie strukturą upraw. Z budżetu, o wartości kolejnych 35 milionów dolarów, zostanie zasilone 10 projektów należących do “ROOTS”.