Kościół amerykański inwestuje w OZE

Organizacja usług emerytalnych Kościoła Episkopalnego USA zainwestowała 40 milionów dolarów w fundusz energii odnawialnej zarządzany przez New Energy Capital Partners (NEC).

Fundusz zostanie zainwestowany w projekty związane z energią wiatrową, energią słoneczną, efektywnością energetyczną, magazynowaniem energii i energetykę wodną. – Ta inwestycja będzie wspierać rozwój i eksploatację aktywów infrastruktury czystej energii w całej Ameryce Północnej – mówi Roger Sayler, wiceprezes i dyrektor ds. inwestycji w Kościelnym Funduszu Emerytalnym (CPF). CPF twierdzi, że ma „społecznie odpowiedzialne inwestycje” w 25 krajach w sektorach obejmujących zrównoważone leśnictwo, zielone budynki i technologie czystej energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ten fundusz odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestorów czystym rynkiem energii – komentuje Scott Brown, dyrektor generalny New Energy Capital Partners. – Nasi inwestorzy szukają inwestycji, które zapewnią wysokie zwroty skorygowane o ryzyko, zapewniając jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko – dodaje.

Kościelny Fundusz Emerytalny (CPF) rozpoczął działalność w 1917 r. z inicjatywy biskupa Williama Lawrence’a. Początkowo zajmował się zapewnianiem świadczeń dla duchownych wchodzących w wiek emerytalny. Od tego czasu fundusz rozwinął swoją działalność również na inne produkty i usługi, również dla osób świeckich.

Foto: Joe Mabel/Wikimedia Commons