Kostaryka będzie zasilana dzięki OZE

Kiedy w Polsce toczą się dyskusje na temat dofinansowań dla upadających kopalni węglowych, na świecie ujawniają się kolejne kraje, w których energia odnawialna stanowi źródło niemal całej wykorzystywanej energii elektrycznej. Wśród nich znajdują się m.in. Islandia oraz Kostaryka, gdzie zielona, przyjazna naturze energia wystarcza na zasilenie całego tego obszaru. Co znamienne, Kostaryka w wykorzystywaniu OZE bije nawet swoje własne rekordy, stając się tym samym wzorem dla pozostałych państw swojego regionu.

Energia elektryczna wykorzystywana przez Kostarykę jest produkowana niemal w całości z odnawialnych źródeł energii nieprzerwanie od początku stycznia bieżącego roku. Minęło zatem już niemal 300 dni, odkąd natura jest jedynym dostawcą energii dla tego niewielkiego państwa usytuowanego w Ameryce Środkowej. Poprzedni rekord tego kraju, ustanowiony w 2015 roku, wynosił 299 dni, tak więc grudzień stanie się miesiącem, w którym zostanie podjęta próba poprawienia tego wyniku.

Kostaryka wytwarza energię na swoje potrzeby z wykorzystaniem pięciu różnych źródeł odnawialnej energii. W tej kwestii prym wiodą elektrownie wodne (dostarczające 78% całkowitej energii), wiatrowe (10%), energia geotermalna (10%) oraz biomasa i farmy fotowoltaiczne (1%). Powyższe źródła łącznie generują 99% energii wykorzystywanej przez to amerykańskie państwo, co jest imponującym osiągnięciem.

Warto zaznaczyć, że w niektórych aspektach Kostaryka wciąż ma wiele do zrobienia. Kraj ten może być dumny ze swoich osiągnieć w generowaniu energii elektrycznej, jednakże wobec energetyki cieplnej musi się poprawić: wciąż wykorzystuje się tam gaz, a tamtejsze samochody w przeważającej ilości są napędzane silnikami spalinowymi.