Koszty emisji dwutlenku węgla w Polsce sięgają miliardów złotych

Emisja dwutlenku węgla emitowanego przez polski przemysł energetyczny stanowi coraz większe obciążenie dla gospodarki. W kolejnym okresie rozliczeniowym EU ETS (czyli w latach 2021-2030) koszt ten może być ogromny; już teraz polskie grupy energetyczne kontrolowane przez państwo (Enea, Energa, PGE i Tauron) wyemitowały dwutlenek węgla warty ponad 1,8 miliarda złotych.

III okres rozliczeniowy  EU ETS (system handlu prawami do emisji CO2) rozpoczął się w roku 2013. Zasady tego okresu w porównaniu do dwóch pierwszych, uległy istotnej zmianie – wprowadzono liniowy spadek ilości darmowych praw do emisji, jakie przyznawane są zainteresowanym. Spowodowało to wzrost cen tych praw.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Od rozpoczęcia się III okresu EU ETS nie ma już ucieczki od kosztów emisji CO2; bezpłatne uprawnienia przyznawane docelowo mają być tylko w przypadkach tak zwanych derogacji, czyli inwestycji wpisanych w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Kara za nieprzestrzeganie tych regulacji wynosi 100 euro za tonę dwutlenku węgla (plus koszty wspomnianych praw).

W zeszłym roku kontrolowane przez Skarb Państwa grupy energetyczne wydały na prawa do emisji CO2 1,84 miliarda złotych. Jeśli do kwoty tej doda się koszty emisji dwutlenku węgla przez grupę ZE PAK, to całkowita kwota wynosi ponad 2,15 miliarda złotych. W latach 2014-16 sumarycznie na prawa do emisji dwutlenku węgla wydano prawie pięć miliardów złotych.