Kotły na pellet – zalety takiego ogrzewania

Projektując system ogrzewania dla nowego budynku lub decydując się na wymianę źródła ciepła podczas modernizacji budynku już istniejącego warto zastanowić się nad wyborem kotła opalanego pelletem. Zakup samego urządzenia wiąże się z wydatkiem rzędu kilku albo nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jest to spora inwestycja, dlatego należy dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.

Pellet jest to paliwo z biomasy, które wykorzystuje się do ogrzewania domów i innych pomieszczeń. Zalicza się go do najbardziej efektywnych źródeł energii ze względu na właściwości energetyczne oraz wygodę dla użytkownika. Zyskał on szerokie grono zwolenników w Europie Zachodniej. Obecnie jego zalety zaczynają być dostrzegane także przez konsumentów w naszym kraju. Właściwości pelletu przekładają się na dynamiczny wzrost popytu na to odnawialne źródło energii. Pellet z drzew iglastych często wykazuje lepszą kaloryczność, ze względu na obecność żywicy jako lepiszcza.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Istnieje szeroki wybór urządzeń grzewczych opalanych pelletem. Co zatem wybrać i jakimi kryteriami się kierować przy wyborze kotła na pellet? Zależy to przede wszystkim od dostępnych środków inwestora oraz wielkości kotłowni. Kocioł razem ze zbiornikiem paliwa, a często też zasobnikiem c.w.u. może zajmować sporo miejsca, tym bardziej że trzeba wokół niego zachować wolną przestrzeń umożliwiającą wygodny dostęp. Jeśli wybrane urządzenie ma zbyt duże wymiary, lepiej poszukać innego, w ofercie producentów dostępne są kotły o nietypowych wymiarach, na przykład bardzo wąskie. Upewnijmy się również jaka jest średnica komina. Producenci kotłów podają dokładne informacje dotyczące średnicy i wysokości komina, z którym mogą współpracować ich urządzenia. Istotna jest również odległość do najbliższego serwisu, ponieważ do kotła powinno się raz w roku wzywać serwisanta, który zrobi przegląd, wyczyści i wyreguluje go. To zapewni jego bezawaryjną pracę przez długie lata.

Kotły takie są zwykle projektowane z automatycznymi podajnikami i zbiornikami paliwa. Podajniki mają za zadanie dostarczać paliwo ze zbiornika do paleniska. Do wyboru są ślimakowe albo pneumatyczne. Te ostatnie umożliwiają transportowanie pelletu na odległość kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów. Dzięki temu paliwo może być magazynowane w znacznej odległości od kotłowni, na przykład w osobnym pomieszczeniu lub w zbiorniku ustawionym na zewnątrz. Jest to ogromną zaletą, gdyż nie trzeba tak często, jak przy kotłach  z załadunkiem ręcznym, udawać się do kotłowni w celu dorzucenia paliwa. Dodatkowym plusem jest czystość pomieszczenia, w którym znajduje się piec – brak zanieczyszczenia spowodowanego ewentualnym pyleniem przy załadunku pelletu. Warto wygospodarować duże pomieszczenie na opał, bo można zaopatrzyć się w jego zapas na cały sezon grzewczy w okresie, gdy jego cena jest najniższa.

Istnieją dwie główne zalety opalania pelletem. Po pierwsze jest to efekt finansowy. Koszt wyprodukowania 1 kWh prądu (łącznie z opłatą przesyłową stałą) wynosi około 70 groszy, natomiast 1 tona pelletu to koszt średnio 850 zł, w zależności od rodzaju użytego materiału. Średnia wartość opałowa pelletu wynosi około 5kWh/kg. Oznacza to, że przy średnich temperaturach i sprawności kotła równej 90 proc. koszt wytworzenia 1 kWh ciepła przez automatyczny kocioł na pellet wyniesie 18 groszy. Dla porównania: pompa ciepła, w warunkach, gdy COP wynosi 5, wytwarza 1 kWh ciepła w cenie ok. 14 groszy. 2 kg pelletu zastępuje 1 litr oleju opałowego, a do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu ok. 5-8 ton pelletu na sezon grzewczy. Zużycie zależy głównie od metrażu budynku, zastosowanej izolacji oraz sprawności kotła.

Drugą zaletą jest efekt ekologiczny. Ogólnie przyjęło się, że w procesie spalania biomasy  bilans CO2 jest zerowy. Wynika to z naukowo udowodnionego faktu, iż ilość CO2 pobrana z atmosfery podczas procesu fotosyntezy zostaje na powrót uwolniona do atmosfery podczas ich spalania. W przypadku wieloletnich roślin energetycznych ilość pochłanianego CO2 może nawet przewyższyć ilość emitowanego podczas spalania. Ewidentnie obrazuje to korzystny wpływ procesów energetycznych wykorzystujących biomasę na redukcję efektu cieplarnianego. W wyniku spalania biomasy powstaje ok. 1 proc. popiołu, w przypadku spalania węgla jest to aż 22 proc. Popiół z biomasy dodatkowo nadaje się do wykorzystania jako nawóz. Zgodnie z wyliczeniami naukowców efekt ekologiczny wynikający z zamiany węgla na paliwo biomasowe w gospodarstwie domowym, w którym rocznie zużywa się 8 ton węgla, spowoduje redukcję emisji zanieczyszczeń o następujące wartości: tlenek węgla (CO) –aż o 92 proc., dwutlenek siarki (SO2) – o 97 proc., dwutlenek azotu (NO2) – o 80 proc., ogólny węgiel organiczny (TOC)  – o 77 proc, dwutlenek węgla (CO2) – o 100 proc., wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – o 99,9 proc., benzo(a)piren – o 99,9 proc.

Ze względu na coraz popularniejszy trend na świadomy wybór czystego ekologicznie źródła ciepła obie wymienione korzyści są bardzo ważne. Świadomość ekologiczna wraz z możliwością ekonomicznego rozwiązania mogą dać naprawdę spektakularne efekty. Dodatkowo, dzięki takiemu rodzajowi źródła ogrzewania także przyczyniamy się do redukcji ogólnej wartości niskiej emisji, przez co pomagamy środowisku. Jest to również stosunkowo tanie z wszystkich dostępnych ekologicznych rozwiązań.