Kraków chce stać się zeroemisyjnym miastem do 2030 r.

Kraków chce stać się zeroemisyjnym miastem do 2030 r.

Końcem czerwca tego roku nawiązano porozumienie pomiędzy miastem Kraków a organizacją EIT Climate-KIC, odpowiedzialną za działania na rzecz ochrony klimatu. Współpracę wsparła również firma Pracownia Miejska. Celem umowy jest pomoc stolicy Małopolski w osiągnięciu zerowej emisji jeszcze w 2030 r.

Aby miasto było w stanie zrealizować powzięty postulat, do współpracy zaproszono organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, ekspertów polskich i międzynarodowych oraz mieszkańców. Program jest długofalowy, przewidywany czas jego trwania wynosi 10 lat. Z tego względu możliwe będzie wypracowanie i skorzystanie z wielu pilotażowych projektów, których celem jest wprowadzenie do wybranych metropolii proekologicznych innowacji. Dodatkowo umowa zakłada również współpracę z innymi metropoliami zrzeszonymi w programie. Za sprawą porozumienia Kraków dołączył bowiem do sześciu innych europejskich miast, których celem jest osiągnięcie zeroemisyjności jeszcze przed 2030 r.. Wśród nich znajdują się: Mediolan, Amsterdam, Orlean, Malmö, Leuven oraz Edynburg. Docelowo organizacja EIT Climate-KIC planuje zrzeszyć w swoim programie co najmniej 100 miast.

– Jesteśmy dumni z tego, że Kraków jest jednym z pierwszych miast, które przystąpiły do ​​tego ogólnoeuropejskiego programu, wspierającego dążenia miast do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Uwarunkowania historyczne, duża zależność kraju od węgla, założenia polityki krajowej czynią to zadaniem ekstremalnie trudnym. Jednak warto je podjąć, bo Kraków jest miastem innowacji, liderem  w wielu dziedzinach jak choćby poprawa jakości powietrza czy gospodarka odpadami. Jest szansa na wypracowanie w Krakowie rozwiązań do powielania w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie występują podobne uwarunkowania i problemy jak u nas – powiedział wiceprezydent Andrzej Kulig, cytowany przez portal Kraków.pl.

Współpraca z EIT Climate-KIC nie jest dziełem przypadku – wcześniej miasto Kraków wraz z tą organizacją unijną współorganizowało Climathon, czyli coroczną konferencję skupiającą się na wypracowywaniu rozwiązań w walce ze zmianami klimatu.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.