Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kredyt konsolidacyjny – kiedy warto scalić swoje zobowiązania?

Kredyt konsolidacyjny – kiedy warto scalić swoje zobowiązania?

Kredyt konsolidacyjny może ułatwić zarządzanie finansami oraz terminowe wywiązywanie się ze spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na czym polega i w jakich przypadkach znajdzie zastosowanie?

Reklama

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Wiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie nie jednego, a kilku kredytów i pożyczek. Powody mogą być różne, w tym nieoczekiwane wydatki, przedłużający się remont, instalacja wymarzonych paneli słonecznych albo po prostu chęć zakupu jakiegoś produktu.

Późniejsza spłata wszystkich tych zobowiązań może okazać się problematyczna, chociażby pod względem zarządzania własnym budżetem i planowania wydatków. Niestety do kłopotów z terminową spłatą rat może przyczynić się również niepewna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie oraz związany z tym wzrost stóp procentowych.

W niektórych sytuacjach przewidywanym trudnościom ze spłatą rat da się zapobiec przy pomocy kredytu konsolidacyjnego. Zaciągnięcie takiego zobowiązania polega na połączeniu innych pożyczek (mogą być one zaciągnięte u różnych banków) w całość, a następnie umożliwieniu klientowi ich spłaty w dłuższym okresie.

Z założenia działanie to ma przełożyć się na łatwiejszy proces spłaty. Po pierwsze – rata będzie niższa niż suma tych dotychczasowych, a po drugie klient nie musi pamiętać o osobnych terminach spłaty i ułatwia mu to uporządkowanie finansów.

Należy jednak pamiętać, że kredyt konsolidacyjny to odpłatny produkt finansowy, który również wiąże się z kosztami. Dłuższy okres spłaty (dzięki któremu możliwe jest obniżenie comiesięcznych rat) przełoży się na wyższy koszt całkowity kredytu.

Ponadto, aby zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego miało sens, klient powinien się upewnić, że jego rata nie przewyższa sumy dotychczasowych zobowiązań.

W jakich sytuacjach konsolidacja się sprawdzi?

Na wstępie należy podkreślić, że konsolidacja nie jest równoznaczna z oddłużaniem. Z tego względu sprawdzi się w momencie, gdy kredytobiorca przewiduje trudności ze spłatą dotychczasowych zobowiązań i chce im zapobiec.

Z kolei w przypadku zalegania ze spłatą kredytów przez dłuższy okres (co zostanie odnotowane w raporcie BIK), bank może odmówić przyznania kredytu konsolidacyjnego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego jest kilka różnych zadłużeń i chęć ich ujednolicenia w celu ułatwienia spłaty. Takie postępowanie może być korzystne z perspektywy osób chcących uporządkować swój budżet.

Ponadto w niektórych przypadkach zaciągnięcie zobowiązania konsolidacyjnego pozwoli na zredukowanie kosztów odsetek. Mowa tu o dłużnikach, którzy przed konsolidacją płacą różne kredyty o bardzo wysokim, niekorzystnym oprocentowaniu.

Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, dlatego decyzja o konsolidacji (czy w ogóle zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania) powinna być dokładnie przemyślana i bazować zarówno na oczekiwaniach i potrzebach klienta, jak i jego rzeczywistych możliwościach finansowych.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

Możliwość konsolidacji różnych rodzajów kredytów (np. innych kredytów i pożyczek konsolidacyjnych czy kredytów mieszkaniowych) może zależeć od zasad poszczególnych instytucji. Klienci stosunkowo często decydują się na konsolidację:

  • kredytów i pożyczek gotówkowych,
  • kredytów samochodowych,
  • limitów wykorzystanych na kartach kredytowych,
  • pożyczek pozabankowych.

Kredyt konsolidacyjny – z jakiej oferty skorzystać?

Tak, jak w przypadku innych typów zobowiązań, ofertę kredytu konsolidacyjnego należy dobrać tak, aby była korzystna z perspektywy klienta. Warto zdecydować się na rozmowę z doradcą finansowym lub przedstawicielem banku, jednak jeszcze wcześniej można skorzystać z darmowych narzędzi online, które ułatwią proces wyboru oferty.

Wśród nich można wymienić kalkulator i ranking kredytowy dostępne w serwisie Bankier SMART. Po wprowadzeniu kwoty pożyczki oraz okresu spłaty narzędzie generuje zestawienie różnych ofert z szacunkowymi parametrami odpowiednimi dla poszczególnych banków. Ranking uwzględnia:

  • RRSO (Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania) – wartość określająca całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego (włącznie z odsetkami, prowizją, ewentualnym ubezpieczeniem i wszystkimi innymi opłatami) w skali roku.
  • Oprocentowanie – wskaźnik procentowy, który stanowi bazę do wyliczania należnych bankowi odsetek. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne.
  • Maksymalną kwotę kredytu – kwotę, jaką bank jest w stanie udzielić klientowi w ramach określonego okresu kredytowania. Jest to wysokość szacunkowa. Podczas dostosowywania oferty do klienta bank bierze pod uwagę jego indywidualne możliwości finansowe. Na maksymalną kwotę kredytu wpływ może mieć także polityka banku.
  • Okres kredytowania – czas przeznaczony na spłatę całości zobowiązania w comiesięcznych ratach. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższe raty (jednocześnie zwiększa się całkowity koszt kredytu) i analogicznie – krótszy okres kredytowania wiąże się z wyższymi ratami.
  • Prowizję – jednorazową opłatę, którą niektóre banki mogą pobierać od swoich klientów w zamian za udzielenie kredytu.
  • Całkowitą kwotę do spłaty – całkowitą sumę, jaką klient ma oddać bankowi w terminie określonym w umowie. Jest to kwota kredytu i jego wszystkich kosztów.

Kredyt konsolidacyjny – jak się o niego starać?

Proces ubiegania się o kredyt konsolidacyjny może wyglądać nieco inaczej w zależności od wybranego banku. W każdym przypadku sprowadza się on jednak do złożenia odpowiedniego wniosku (online bądź stacjonarnie) oraz dostarczenia wymaganych przez instytucję dokumentów.

Oprócz dowodu tożsamości oraz potwierdzeń generowanych zarobków potrzebne będą dokumenty dotyczące zobowiązań, które mają zostać skonsolidowane. Bank dokona także oceny zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Placówka może wziąć pod uwagę m.in. wykazywane dochody oraz terminowość spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Pozytywna decyzja kredytowa kończy się podpisaniem umowy pomiędzy wierzycielem (bankiem) a dłużnikiem (klientem). Dokument ten określa takie kwestie jak kwota pożyczki, termin spłaty, koszty, okres kredytowania czy postępowanie w przypadku opóźnień i zaprzestania regulowania rat.

Grafika: freepik.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.