Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Linia bezpośrednia i PPA. Czy to przyszłość rozwoju polskiego OZE?

Linia bezpośrednia i PPA. Czy to przyszłość rozwoju polskiego OZE?

Wprowadzenie nowego rozwiązania, jakim jest linia bezpośrednia, jest postulowane przez specjalistów z branży energetycznej już od dłuższego czasu. Dotychczas sejmowe prace nad tą propozycją szły dość opornie, jednak na początku bieżącego roku temat znów pojawił się w pracach parlamentarnych. Niestety, tyle szczęścia nie miały umowy PPA….

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Linia bezpośrednia i PPA – dlaczego są nam niezbędne?

Jednym z hamulców rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce są obecnie problemy z przyłączeniem instalacji do sieci. Zdaniem ekspertów, Krajowy System Energetyczny, od wielu dekad uznawany za część infrastruktury krytycznej, jest przestarzały. Potrzeba więc rozwiązań, które potencjalnie pozwolą ominąć etap przyłączenia do przeciążonego KSE. Takim rozwiązaniem mogłyby być właśnie linie bezpośrednie, których założeniem jest połączenie wytwórcy i odbiorcy końcowego układem, który działa poza siecią publiczną. Tym samym mali i średni wytwórcy nie muszą się w tej sytuacji zmagać z problemami Krajowego Systemu Energetycznego, w tym przede wszystkim z problemami dotyczącymi możliwości przyłączenia do sieci. 

Z kolei umowy PPA (Power Purchase Agreement) to rozwiązanie obecnie bardzo intensywnie wykorzystywane w krajach Europy Zachodniej, jak również promowane przez Unię Europejską. Umowa PPA polega na długoterminowym zobowiązaniu zawartym między wytwórcą energii a odbiorcą. Opłata za dostawę energii na podstawie takiej umowy jest zazwyczaj ustalana z wyprzedzeniem. Korzystanie z PPA oznacza znaczne uproszczenie i zharmonizowanie kwestii związanych ze sprzedażą energii, zarówno po stronie wytwórcy, jak i odbiorcy. Zastosowanie tego rozwiązania może być szczególnie interesujące dla szybko powstających przedsiębiorców z branży OZE. 

Trudna droga do ustanowienia linii bezpośrednich

Temat stworzenia efektywnych regulacji dotyczących linii bezpośredniej  pojawia się w debacie publicznej od kilku lat. Obecne przepisy ustawy Prawo energetyczne podają jedynie definicję linii bezpośredniej, przy okazji bardzo mocno ją zawężając. Biorąc pod uwagę aktualną definicję, możliwość uzyskania linii bezpośredniej istnieje tylko w sytuacji, gdy dana instalacja nie może być podłączona do Krajowego Systemu Energetycznego. Takie podejście skutecznie blokuje możliwość takiego przesyłu dla prawie wszystkich chętnych. 

Uwolnienie linii bezpośrednich było obiecywane już w 2021 roku przy okazji nowelizacji Prawa energetycznego, a następnie dwukrotnie w 2022 roku. Niestety nic się w tej sprawie nie zmieniło. Obecnie trzymamy rękę na pulsie ze względu na zapowiedź kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego. Ma ona wprowadzić zmiany harmonizujące stan prawny w Polsce ze standardami europejskimi. 

Konieczne ułatwienia dla umów PPA

Jeśli chodzi o Power Purchase Agreement (PPA), to tutaj także podnoszona jest potrzeba kompleksowej regulacji. Od lat zainteresowani przedsiębiorcy oraz eksperci mówią, że problemem są przede wszystkim bardzo częste zmiany regulacji. To z kolei wywołuje niepewność klientów biznesowych, którzy nie tylko obawiają się o los powstałych już projektów, lecz przede wszystkim nie chcą inwestować w nowe. 

Odmowa przyłączenia fotowoltaiki do sieci coraz częstszym problemem w Polsce

Umowa PPA , stanowi rozwiązanie powszechnie wykorzystywane na zachodzie Europy (Norwegia, Szwecja, Holandia) oraz w USA. Dostarczenie energii z OZE przyczynia się do redukcji emisji CO(2) i redukcji kosztów przedsiębiorstwa w obliczu ciągle rosnących cen energii. Dla państw członkowskich UE umowy PPA to szansa na tańszą energię w obliczu Nowego Zielonego Ładukomentują prawnicy z kancelarii Budnik Posnow & Partnerzy. 

W obliczu coraz większych zobowiązań klimatycznych proponowanych przez Unię Europejską, należy spodziewać się, że zarówno linia bezpośrednia jak i PPA staną się ważnymi tematami w trwającej debacie o taniej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

źródła: https://zpp.net.pl/, https://kbpp.pl/, zdjęcie głowne: pixabay.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.