Łotwa stawia na energetykę wodną, produkcja energii wzrosła o 63 procent

Jak wynika z danych łotewskiego urzędu statystycznego, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku tamtejsze elektrownie wodne wyprodukowały o 63 procent energii więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W trakcie trzech kwartałów tego roku produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych wyniosła 3,034 mld kWh w porównaniu do 1,861 mld kWh uzyskanych od stycznia do września 2016 roku. W elektrowniach kogeneracyjnych wygenerowano 2,238 mld kWh, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza spadek o 3,9 % (2,33 mld kWh). Na stronach rządowych Łotwy podkreśla się, że efektywność energetyki wodnej jest zależna od warunków meteorologicznych oraz przepływu wody w rzekach, w związku z powyższym udział energetyki wodnej w miksie energetycznym kraju często się waha.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Od stycznia do września z wiatraków na Łotwie wyprodukowano 105 mln kWh. To o 32,9 % więcej niż w roku ubiegłym (79 mln kWh).

W 2016 roku łotewskie elektrownie wodne łącznie wyprodukowały 2,529 mld kWh, elektrownie kogeneracje – 3,745 mld kWh, a elektrownie wiatrowe – 130 mln kWh.

Obecnie Łotwa posiada 37,6-procentowy udział OZE w miksie energetycznym. Oznacza to, że kraj ten niemal osiągnął swój cel w rozwoju energetyki odnawialnej, tj. 40 procent produkcji zielonej energii. Realizację tego postanowienia wyznaczono na 2020 rok. Po więcej informacji zapraszamy do artykułu Poziom produkcji energii wodnej na Łotwie wzrósł o 53,6 procent.

Odnawialne zasoby energetyczne Łotwy to nie tylko elektrownie wodne i wiatrowe, ponieważ rozwijane jest także zużycie biomasy. Państwo to posiada liczne zasoby leśne. Łotwa jest wiodącym eksporterem palet drewnianych do regionu Morza Bałtyckiego.

Łączna produkcja energii elektrycznej osiągnęła 186,2 PJ (dane za 2014 rok).

Źródła: Baltic Course, Łotewska Agencja Rozwoju i Inwestycji