Poziom produkcji energii wodnej na Łotwie wzrósł o 53,6 procent

Jak informuje „Baltic Course”, w pierwszym półroczu 2017 roku produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych wzrosła o 53,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku.

Od stycznia do czerwca 2017 roku wyprodukowano w łotewskich elektrowniach wodnych 2,287 miliarda kWh energii. W poprzednim roku, w tym samym okresie, wyprodukowano 1,489 miliarda kWh.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W elektrowniach wiatrowych wyprodukowano 73 miliony kWh energii, co oznacza wzrost na poziomie 35,2 procent.

W marcu 2017 roku Eurostat opublikował dane, według których najwyższy udział źródeł energii w UE posiada Szwecja (53,9%) i Finlandia (39,3%). Na trzecim miejscu uplasowała się Łotwa, posiadająca 37,6-procentowy udział OZE w miksie energetycznym. Oznacza to, że kraj łotewski niemal osiągnął swój cel w rozwoju energetyki odnawialnej, tj. 40 procent produkcji zielonej energii. Realizację tego postanowienia wyznaczono na 2020 rok.