Magazynowanie CO2 w technologii CCS w Norwegii coraz bliżej

Podjęto decyzję inwestycyjną w sprawie magazynowania dwutlenku węgla w technologii CCS w Norwegii. Koncerny Equinor, Shell i Total na start zainwestują łącznie 6,9 mld koron norweskich (niecałe 2,9 mld złotych). Na uruchomienie projektu “Northern Lights” poczekamy jednak do 2024 roku.

Dotychczas trwały badania inżynieryjne i wiertnicze, opracowywano także niezbędne umowy. W końcu inwestorzy, czyli norweski Equinor, niderlandzki Shell i francuski Total podjęły decyzję inwestycyjną, co należy traktować jako zakończenie fazy badawczej. Koncerny teraz założą spółkę joint venture. 

Aby jednak realizacja projektu składowania dwutlenku węgla mogła się rozpocząć, decyzję inwestycyjną wraz z ostateczną weryfikacją muszą podjąć także norweskie władze oraz Urząd Nadzoru EFTA (ESA). Jeśli akceptacje zapadną jeszcze w tym roku, to projekt ma szansę ruszyć w 2024 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Szansa dla transformacji energetycznej

Wspomniane 3 koncerny jako pierwsze otrzymały w Norwegii koncesję na składowanie CO2. Ich projekt – Northern Lights może stać się pierwszym krokiem do opracowania łańcucha wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla wszystkich europejskich gospodarek. 

CCS to technologia, która pomoże gospodarkom zmierzyć się z transformacją energetyczną. Projekt Northern Lights może potencjalnie odblokować inwestycje w projekty przechwytywania i składowania CO2 w całej Europie cytuje Syrie Crouch, odpowiedzialną za projekt ze strony Shell, portal biznesalert.pl

Jak działa technologia CCS?

Technologia CCS inaczej zwana sekwestracją polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla tuż przy samym źródle jego wydobywania się – w procesach związanych z przemysłem ciężkim i produkcją energii ze spalania węgla. Dalej jest on przesyłany do magazynów na składowanie.

Opracowanie tej technologii może być niezbędne do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych porozumienia paryskiego. Rozwój projektów CCS może także pokazać nowe możliwości europejskiego przemysłu mówi Anders Opedal, wiceprezes wykonawczego ds. technologii i odwiertów w Equinor.Ta technologia może być pierwszą technologią wykorzystującą składowanie Co2 dla przemysłu norweskiego i europejskiego. Może też wspierać cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy gotowi kontynuować rozwój technologii CCS, która jest potrzebna do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, co jest także realizacją strategii koncernu Total dodaje Philippe Sauquet, dyrektor działu OZE w firmie Total.

1,5 mln ton dwutlenku węgla już w pierwszej fazie projektu

W pierwszej fazie rozwijania projektu, już po jego uruchomieniu, system będzie zdolny do transportowania i magazynowania 1,5 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Składowisko ma się znajdować 2,5 tysiąca metrów pod poziomem dna morskiego. Terminal odbiorczy gazu ma zostać usytuowany na terenie kompleksu Naturgassparken w Øygarden w zachodniej Norwegii. Jeśli jednak wzrośnie zapotrzebowanie na takie rozwiązania, koncerny będą przygotowywały kolejne fazy rozwojowe.

Więcej o projekcie “Northern Lights” można znaleźć tutaj.