Czy mała efektywność farm wiatrowych wynika z błędnego planowania?

Zwolennicy energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł co roku znajdują coraz to nowsze argumenty, by zdyskredytować odnawialne źródła energii. Część z nich można uznać za sensowne, pozostałe to demagogia nie mająca potwierdzenia w rzeczywistości. Jak twierdzą szwajcarscy naukowcy, argumenty przeciwko źródłom zielonej energii dostarczają sami jej zwolennicy.

Wszystko opiera się o inwestycyjny punkt widzenia. Naukowcy do swych analiz wykorzystali platformę Renewables.ninja opracowaną przez ETH Zurich. To oprogramowanie symuluje produkcję europejskich farm wiatrowych i słonecznych na podstawie historycznych danych meteorologicznych. Narzędzie jest ogólnodostępne dla wszystkich chętnych i powstało po to, by szerzyć wiedzę o zielonej energii.

Naukowcy prowadzący badania ogłosili, że błędem europejskich rządzących jest „krajowy” punkt widzenia. Wiele państw Europy Zachodniej swoje farmy wiatrowe lokalizuje na Morzu Północnym, a podczas ostatniej zimy wiatry były tam nadzwyczaj spokojne, co przyczyniło się do gorszych wyników generowanej ilości energii elektrycznej. To stało się argumentem dla wielu przeciwników OZE.

Jaka jest więc recepta? Naukowcy twierdzą, że polityka energetyczna w zakresie OZE każdego z państw powinna wykraczać poza granice, wspomagając budowę europejskiej sieci energetycznej. Obecnie istnieje duży, niewykorzystany potencjał wiatrowy na terenie Bałkanów, Grecji, zachodnich obszarów Morza Śródziemnego oraz północnej Skandynawii. Gdyby w najbliższym czasie to właśnie tam wybudowane zostały farmy wiatrowe, mogłyby one zastąpić te, które są niewystarczająco efektywne, jak te podczas ostatniej zimy na Morzu Północnym. Jak podkreśla Iain Staffell z Imperial College w Londynie, na ten moment nie jest to możliwe, ponieważ taka polityka wymagałby współpracy o którą ciężko w obecnej sytuacji Europy.