Mieszkalne bio-kopuły, które produkują więcej energii niż same zużywają

Sektor budowlany pochłania ogromne ilości zasobów. Organizacja Green New World z La Mesa w Kalifornii wierzy jednak, że można to zmienić – budownictwo przyszłości może być bardziej ekologiczne, zdrowsze i mniej energochłonne niż jest obecnie.

W ramach projektu HOPE stworzono House of PeacE – autonomiczny budynek, który dzięki połączeniu „biofilicznego” projektowania i wykorzystaniu systemów energetyki odnawialnej jest nie tylko ekologiczny, ale i samowystarczalny energetycznie, a nawet więcej – dom ten produkuje więcej energii, niż sam pochłania.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Budowa budynku już się rozpoczęła, a finalizacja projektu HOPE przewidziana jest na rok 2019.

Projekt House of PeacE pomyślany jest jako element nowego, autonomicznego modelu mieszkaniowego. W ramach budynku zintegrowano wszystkie niezbędne media, tzn. ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków, produkcję energii elektrycznej, jedzenia itd. Wszystko jest na miejscu.

Projekt w kształcie kopuły można adaptować do niemalże dowolnego klimatu na świecie. W założeniu ma on być budowany z pozyskiwanych lokalnie produktów w prosty sposób. Dzięki temu tego rodzaju mieszkalne sfery sprawdzić mogą się tak w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Dzięki geometrii przestrzeni termoregulacja domu zoptymalizowana jest pod kątem energooszczędności. Dodatkowo projekt zakłada pasywne ogrzewanie, jak i chłodzenie budynku, dzięki czemu system pochłania jeszcze mniej energii.

Budynek jest złożony z modułów. „Moduły zostały zaprojektowane tak, by odciskały możliwie mały ślad na środowisku naturalnym, a jednocześnie były łatwe w budowie i nie wymagały ani szczególnych umiejętności, ani też materiałów, których nie można pozyskać lokalnie. Wszystko jest dostępne, tanie i ekologiczne”, mówi Green New World. „Pierwszy dom w projekcie HOPE, HOPEone, właśnie jest na ukończeniu. W ramach tego budynku testowane będą moduły produkcji energii oraz sekwestracji węgla, co pomoże w rozwoju dalszych prototypów”.

Oprócz oszczędzania wody i energii, dom jest zaprojektowany tak, by mógł samodzielnie je pozyskiwać. Zależnie od strefy klimatycznej, w którejjest budowany, instalowane mogą być różne systemy zbierania wody. Wszystko zależy też od wielkości domu oraz ilości mieszkańców.

Zebrana woda jest odkażana ozonem i poddawana trzystopniowemu procesowi mineralizacji i alkalizacji. Budynek wyposażony jest w panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej i beztlenowe bioreaktor do produkcji biogazu, wykorzystywanego w systemie ogrzewania i do gotowania.