Minister Energii chwali nową ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, chwali projekt nowelizacji ustawy o OZE. Zwraca uwagę m.in. na wydłużenie czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenie, na wydłużenie czasu wejścia w życie ustawy odległościowej, a także na przywrócenie starych, korzystniejszych zasad opodatkowania od nieruchomości turbin wiatrowych.

„To korzystne dla energetyki odnawialnej punkty, zaakceptowanych przez rząd zmian w projekcie ustawy o OZE”, mówi minister.

Przyjęty przez rząd w zeszłym tygodniu projekt, to pakiet zmian w trzech ustawach: o OZE, w tzw. ustawie odległościowej oraz w Prawie Budowlanym.

Czas na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych wydłużony został o dwa lata. Dotyczy to tych projektów, które posiadają ważne pozwolenie na budowę. „W projekcie początkowo były trzy lata na dokończenie inwestycji, ale biorąc pod uwagę argumenty inwestorów, którzy sygnalizowali, że w tym czasie nie są w stanie dokończyć budów, zdecydowaliśmy się przedłużyć o dwa lata obowiązywanie pozwoleń na budowę”, wyjaśnia Tchórzewski. Finalny zapis w projekcie mówi o pięciu latach od wejścia w życie ustawy odległościowej, czyli do połowy 2021 roku.

Nowelizacja zajmuje się także kwestiami związanymi z wpływem turbin na otoczenie. Z jednej strony wprowadzono przepis nakazujący uprzątnięcie terenu, gdzie stał wiatrak, po upłynięciu okresu jego dzierżawy, a z drugiej rozwiązuje kwestie stawiania budynków w strefach ochronnych istniejących już wiatraków. „Wydłużyliśmy do sześciu lat od wejścia w życie ustawy odległościowej – czyli do połowy 2022 r. – okres, w którym można zbudować budynek w tej strefie. Pozwala to na otrzymanie pozwolenia i realizację inwestycji albo sprzedaż działki, która nie straci na wartości ze względu na przepisy o strefie ochronnej”, tłumaczy Tchórzewski.

Nowelizacja ma także przywrócić – wstecznie, od 1 stycznia tego roku – stare zasady opodatkowania wiatraków, sprzed nowelizacji Prawa Budowlanego. Przepis w obecnej formie był przedmiotem różnych interpretacji i częstych sporów właścicieli wiatraków z samorządami.

Minister Tchórzewski ma nadzieję, że zmiany w ustawie, sprawią, że „rozproszona energetyka odnawialna zacznie się szerzej budować”. Dotyczy to szczególnie instalacji do 500 kW i od 500 kW do 1 MW, zależnie od technologii, dla których przygotowano nowe zasady systemu wsparcia.

Jednym z nowych mechanizmów wsparcia ma być zakup po cenie gwarantowanej niewykorzystanej energii. Cena ustalona ma mieć 90% referencyjnej dla danego typu instalacji. Wartość ta będzie waloryzowana co roku. Powinno to umożliwić niewielkim instalacjom rozwój, ponieważ nie są one w stanie realnie konkurować z dużymi projektami w systemie aukcyjnym.

Finalnie, jak podkreśla szef resortu energii, wysłuchano postulatów rolników. Wprowadzony ma być zapis, który obliguje do wykorzystania 85% biomasy pochodzenia rolnego w systemach współspalania. W pozostałych systemach biomasowych poziom wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego wynieść ma nie mniej niż 10%.