Moc OZE w Indiach może osiągnąć pułap 260 GW jeszcze w 2024 roku

Indie kładą duży nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii i wspierają rozwój alternatywnej energetyki na swoim terytorium – do 2024 roku mają szansę osiągnąć pułap 260 GW mocy OZE.

W połowie lipca tego roku sekretarz Ministerstwa Nowych i Odnawialnych Źródeł Energii Indii, Anand Kumar, poinformował indyjskie media, że do 2024 roku w kraju spodziewany jest wzrost łącznej mocy obiektów OZE do 260 GW. Informację taką przekazało m.in. The Economic Times, jedna z największych gazet Indii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Władze Indii liczą na szybki rozwój wszystkich sektorów alternatywnej energetyki, zarówno fotowoltaiki, jak i energii wiatrowej i wodnej. Głównym motorem napędowym rozwoju OZE w tym kraju mają być rządowe programy wsparcia odnawialnych źródeł energii, zamówienia państwowe oraz inwestycje prywatne. Planowane jest też przeznaczanie na ten cel środków inwestowanych w ramach państwowych funduszy emerytalnych. Mówi się też o dalekosiężnych planach przyciągania zagranicznych inwestorów poprzez stwarzanie im dogodnych warunków zarówno w zakresie ułatwień legislacyjnych, jak i gwarancji zbytu lub ceny energii.

Widoczne są już pierwsze efekty starań rządu Delhi. Zgodnie z oficjalnymi danymi w ciągu ostatnich pięciu lat łączna moc pochodząca z odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 150%, osiągając tym samym poziom ok. 77,6 GW. Pod względem tempa wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym Indie zajmują pierwsze miejsce na świecie, dzieląc pozycję lidera z Chińską Republiką Ludową.

Już wcześniej ze strony władz Indii padały deklaracje dotyczące inwestycji w zieloną energię. Mówiono, że Indie planują zwiększenie produkcji energii z OZE do 175 GW do roku 2022. Następnie w roku 2018 minister energetyki Indii, Raja Kumar Singh, poinformował, że cel ten może zostać przekroczony – po uwzględnieniu tempa w jakim rozwija się ten sektor indyjskiej energetyki oszacowano, że do roku 2022 będzie to co najmniej 225 GW. Podawany na dzień dzisiejszy pułap 260 GW do 2024 roku również może zostać przekroczony szybciej.