Modernizacja 139 szkół artystycznych za pół miliarda. NFOŚiGW dołoży unijne 409 mln zł

NFOŚiGW przeznaczy ponad 409 mln zł na modernizację energetyczną 139 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce. Dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej otrzyma MKiDN. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.

Na podstawie dotychczasowej umowy – zawartej w grudniu 2016 r. – między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” planowano zmodernizować 156 budynków. Potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się jednak dużo większe i dlatego zwiększono zakres przedsięwzięcia.

Dzisiaj (12.05.2017 r.) aneks do umowy w tej sprawie – w obecności prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska – podpisali: prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Wicepremier Piotr Gliński na dzisiejszej uroczystości podkreślił, że termomodernizacja szkół artystycznych, to zysk zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla kultury narodowej oraz oświaty. Natomiast Minister Środowiska Jan Szyszko zauważył, że to wyjątkowe przedsięwzięcie wpisuje się w główne cele polityki klimatycznej, gdyż termomodernizacja to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Z kolei Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda dodał, że projekt ten jest integralną częścią polityki ekologicznej MŚ i posiada ogromny walor gospodarczy, ponieważ powoduje duże oszczędności energetyczne i finansowe, a prowadzone w jego ramach działania są źródłem wpływów podatkowych do budżetu, a co więcej – inicjatywa ta dotyczy terenów niezurbanizowanych, wiejskich, które wymagają szczególnej troski państwa.

Podpisywana umowa w obszarze modernizacji energetycznej jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Ostatecznie przedsięwzięcie MKiDN obejmie 139 szkół z terenu całej Polski, czyli o 25 placówek więcej niż pierwotnie zakładała to umowa (w sumie 187 zamiast 156 budynków). Są to szkoły muzyczne i plastyczne działające we wszystkich województwach. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy.

W wyniku rozszerzenia zakresu finansowego zwiększą się wskaźniki efektywności energetycznej w projekcie, w tym wskaźniki wiodące dla poddziałania 1.3.1 POIiŚ – zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 24% oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18%. Aneks podtrzymuje ustalenia dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60%.

Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 mln zł ze środków unijnego Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja rzeczowa zakrojonych na szeroką skalę prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz zainstalowaniu nowych kotłów i pomp ciepła.

Rekordowa dotacja na modernizację energetyczną szkół artystycznych nie jest jedynym działaniem NFOŚiGW na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach innych projektów wsparcie otrzymało także m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich” (całkowity koszt projektu – 1,2 mln zł; dofinansowanie z UE – 606 tys. zł), czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma inicjatywę „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (całkowity koszt projektu – 41 mln zł, dofinansowanie z UE – 31 mln zł).

Dotychczas w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej NFOŚiGW podpisał już 165 umów o całkowitej wartości projektów – ok. 1,4 mld zł, przy czym unijne dofinansowanie tych przedsięwzięć w sumie wyniosło prawie 1 mld zł.

Źródło: NFOŚiGW

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Gruntowa pompa ciepła – błędy na etapie eksploatacji

Następny artykuł

Wertykalny nurt w budownictwie

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , , , ,