Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Modernizacja 139 szkół artystycznych za pół miliarda. NFOŚiGW dołoży unijne 409 mln zł

Modernizacja 139 szkół artystycznych za pół miliarda. NFOŚiGW dołoży unijne 409 mln zł

NFOŚiGW przeznaczy ponad 409 mln zł na modernizację energetyczną 139 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce. Dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej otrzyma MKiDN. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.

Reklama

Na podstawie dotychczasowej umowy – zawartej w grudniu 2016 r. – między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” planowano zmodernizować 156 budynków. Potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się jednak dużo większe i dlatego zwiększono zakres przedsięwzięcia.

Dzisiaj (12.05.2017 r.) aneks do umowy w tej sprawie – w obecności prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska – podpisali: prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Wicepremier Piotr Gliński na dzisiejszej uroczystości podkreślił, że termomodernizacja szkół artystycznych, to zysk zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla kultury narodowej oraz oświaty. Natomiast Minister Środowiska Jan Szyszko zauważył, że to wyjątkowe przedsięwzięcie wpisuje się w główne cele polityki klimatycznej, gdyż termomodernizacja to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Z kolei Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda dodał, że projekt ten jest integralną częścią polityki ekologicznej MŚ i posiada ogromny walor gospodarczy, ponieważ powoduje duże oszczędności energetyczne i finansowe, a prowadzone w jego ramach działania są źródłem wpływów podatkowych do budżetu, a co więcej – inicjatywa ta dotyczy terenów niezurbanizowanych, wiejskich, które wymagają szczególnej troski państwa.

Podpisywana umowa w obszarze modernizacji energetycznej jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Ostatecznie przedsięwzięcie MKiDN obejmie 139 szkół z terenu całej Polski, czyli o 25 placówek więcej niż pierwotnie zakładała to umowa (w sumie 187 zamiast 156 budynków). Są to szkoły muzyczne i plastyczne działające we wszystkich województwach. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy.

W wyniku rozszerzenia zakresu finansowego zwiększą się wskaźniki efektywności energetycznej w projekcie, w tym wskaźniki wiodące dla poddziałania 1.3.1 POIiŚ – zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 24% oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18%. Aneks podtrzymuje ustalenia dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60%.

Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 mln zł ze środków unijnego Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja rzeczowa zakrojonych na szeroką skalę prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz zainstalowaniu nowych kotłów i pomp ciepła.

Rekordowa dotacja na modernizację energetyczną szkół artystycznych nie jest jedynym działaniem NFOŚiGW na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach innych projektów wsparcie otrzymało także m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich” (całkowity koszt projektu – 1,2 mln zł; dofinansowanie z UE – 606 tys. zł), czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma inicjatywę „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (całkowity koszt projektu – 41 mln zł, dofinansowanie z UE – 31 mln zł).

Dotychczas w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej NFOŚiGW podpisał już 165 umów o całkowitej wartości projektów – ok. 1,4 mld zł, przy czym unijne dofinansowanie tych przedsięwzięć w sumie wyniosło prawie 1 mld zł.

Źródło: NFOŚiGW

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.