Modernizacja systemów grzewczych na Śląsku z BOŚ Bankiem

BOŚ Bank, wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomili preferencyjny kredyt na wsparcie wymiany kotłów i modernizację instalacji grzewczych w Województwie Śląskim.

Umowa o współpracy pomiędzy Funduszem a BOŚ Bankiem została podpisana na początku października tego roku w Katowicach. Zbieranie wniosków kredytowych rozpocznie się w listopadzie tego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W ramach podpisanej umowy WFOŚiGW wyłożył pieniądze na kredyty i dodatkowo udzielił dotacji dla kredytobiorców w wysokości 20% kredytu.

Środki z kredytu mogą być przeznaczone na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochronę wód itp. W ramach tej inwestycji można wymienić kocioł grzewczy na bardziej ekologiczny, opalany gazem, olejem, biomasą lub paliwem stałym, który spełnia wymagania piątej klasy. Można także dofinansować montaż kolektorów słonecznych, systemu fotowoltaicznego oraz demontaż i neutralizację azbestu.

Z preferencyjnego kredytu można finansować do 75% nakładów na daną inwestycję. Kwota ta nie może być większa niż 300 tysięcy złotych. Dodatkowo można uzyskać 20% dofinansowania, dzięki czemu łącznie ze środków WFOŚiGW można pokryć do 90% kosztów instalacji.

O kredyty mogą ubiegać się klienci indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe (w przypadku modernizacji systemów grzewczych) i sami klienci indywidualni (w przypadku systemów ochrony wód).

Jak powiedział Dariusz Grylak, Wiceprezes Zarządu Banku: Spodziewamy się dużego zainteresowania, szczególnie ze strony tych klientów, którzy rozważają modernizację systemu grzewczego. To szczególnie ważne przedsięwzięcia z uwagi na walkę ze smogiem, który coraz częściej daje się we znaki mieszkańcom polskich miast. Istotna jest także możliwość sfinansowania przyłącza do sieci kanalizacyjnej, gdyż wiele śląskich miast je rozbudowuje, umożliwiając mieszkańcom przyłączanie się do sieci.

BOŚ, oprócz samych kredytów, oferuje także usługi doradcze. W placówkach banku można zgłosić się do doradców do spraw Ekologii lub bezpośrednio do Głównego Ekologa ds. Klientów w centrali firmy.