Mongolia otrzyma 40 mln dolarów na OZE

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) zdecydował o przyznaniu Mongolii 40 milionów dolarów kredytu na wdrożenie systemu rozproszonej generacji OZE.

Azjatycki Bank Rozwoju jest organizacją finansową zrzeszającą ponad 60 państw. Rada Dyrektorów podjęła decyzję o przyznaniu władzom Mongolii kredytu na autonomiczny system generacji rozproszonej oparty na OZE. Informację podała chińska rządowa agencja informacyjna Xinhua. Potwierdziło ją następnie zarówno ADB, jak i władze w Ułan Bator.
Wysokość kredytu ma wynosić 40 milionów dolarów amerykańskich z możliwością jego zwiększenia. Przy pomocy kredytu Mongołowie zamierzają stworzyć system rozproszonej generacji OZE o łącznej mocy 41MW. Zasilą one najbardziej deficytowe pod względem energii elektrycznej regiony kraju. Nie jest wykluczone, że w przypadku sukcesu tego projektu zostanie on rozszerzony.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Mongolia już wcześniej wykorzystywała rozmaite technologie związane z odnawialnymi źródłami energii w celu zapewnienia dostaw prądu elektrycznego do odległych regionów, zwłaszcza tych o mniej rozwiniętej infrastrukturze energetycznej na północy i zachodzie kraju. Teraz jednak będzie to pierwsza tego typu i tej wielkości inwestycja przeprowadzona przez Ułan Bator.

W projekt zaangażowany jest japoński fundusz JFJCM (Japan Fund for the Joint Crediting Mechanism), który przyznał Mongolii grant w wysokości 6 mln dolarów USA. Drugi filar to fundusz SCF (Strategic Climate Fund) stworzony przez Bank Światowy z inicjatywy Japonii i USA, który ze swoich środków wyasygnował jeszcze jeden grant w wysokości 14,6 milionów dolarów. Oba granty zostały przyznane w ramach programu rozszerzenia wykorzystania OZE w krajach o niskim dochodzie narodowym. Całkowity koszt projektu ma przekroczyć 66 milionów dolarów, a jego zakończenie przewiduje się na rok 2023.

Czysty, stabilny i niezawodny sektor energetyczny jest niezbędny by przyśpieszyć rozwój ekonomiczny w zachodniej części Mongolii przy jednoczesnym uwzględnieniu problemu ograniczania emisji CO2 i zanieczyszczeń do atmosfery – mówi agencji Xinhua Shigeru Yamamura, ekspert Azjatyckiego Banku Rozwoju ds. Energetyki w Azji Wschodniej.