Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Na dole autostrada, na górze… zwierzęta

Autostrada

Na dole autostrada, na górze… zwierzęta

W czasopiśmie “European Journal of Wildlife Research” czytamy, że dzikie ssaki najczęściej wykorzystują szerokie górne przejścia nad autostradami. Może to przyczynić się do złagodzenia negatywnego wpływu dróg na faunę. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Ludzie wchodzą w drogę zwierzętom

W Polsce dynamicznie rozwijana jest sieć autostrad i dróg ekspresowych. Jednak intensywny ruch pojazdów oraz obowiązek grodzenia tras uniemożliwiają zwierzętom przemieszczanie się. Rozwiązaniem miały być różnego typu przejścia biegnące zarówno pod, jak i nad drogami szybkiego ruchu. Do tej pory jednak nie przeprowadzono badań, które określałyby skuteczność takich metod w Europie Środkowej. 

Autostrada w Borach Dolnośląskich

Na odcinku autostrady A4, leżącym w Borach Dolnośląskich, przez trzy lata prowadzono obserwacje wykorzystania przejść dla zwierząt. Naukowcy analizowali sześć górnych kładek (w tym cztery o łagodnych i dwie o stromych najściach) oraz cztery dolne. Aktywność zwierząt śledzono za pomocą fotopułapek oraz pasków z piaskiem, na których zostawiały odciski łap. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

– Górne przejścia były znacznie lepsze od przejść dolnych, zarówno pod względem składu gatunkowego, jak i liczby użytkujących je zwierząt. Podczas gdy na przejściach górnych dzikie ssaki stanowiły aż 75% stwierdzeń, to na przejściach dolnych zaledwie 28%, a pozostałe należały do ludzi i zwierząt domowych – mówi autor artykułu dr hab. Robert Mysłajek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Cenne wyniki

Badacze zwrócili uwagę na to, że znacznie więcej dzikich zwierząt zarejestrowano na przejściach górnych ze stromymi najściami niż na przejściach łagodnych. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

– To bardzo ważna obserwacja. Wskazuje ona na możliwość budowy górnych kładek bez konieczności tworzenia długich najść, które zajmują ogromne powierzchnie wykraczające daleko poza pas drogi. Jest to szczególnie ważne w miejscach cennych przyrodniczo, lub gdy zachodzi potrzeba ograniczenia nakładów finansowych – komentuje dr hab. Sabina Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury “Wilk”. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.