Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Największe na świecie ekologiczne centrum produkcji i magazynowania wodoru

centrum produkcji i magazynowania wodoru

Największe na świecie ekologiczne centrum produkcji i magazynowania wodoru

Hydrogen City w Teksasie będzie największym na świecie zintegrowanym węzłem produkcji, magazynowania i transportu zielonego wodoru. Moc służąca do wytwarzania wodoru pochodzić będzie z energii słonecznej i wiatrowej.

Reklama

Zielony Teksas

Projekt koncentruje się wokół magazynu wodoru w Piedras Pintas Salt Dome. Zielony wodór zostanie przekształcony w zielony amoniak, zrównoważone paliwo lotnicze i inne produkty. Ma być także dostarczany rurociągiem bezpośrednio do elektrowni wodorowych w całym stanie.

Projekt będzie zasilany 60 GW energii słonecznej i wiatrowej. Hydrogen City będzie wytwarzać ponad 2,5 mld kg zielonego wodoru rocznie. Kiedy wodorowe miasto rozpocznie swoją pracę?

Wodorowa rewolucja

Projekt będzie składał się z kilku etapów budowy, przy czym pierwsza faza ma rozpocząć się w 2026 roku. Pierwszy etap kilku obejmie konstrukcję 2 GW mocy produkcyjnych i dwóch kawern magazynowych w wyrobisku solnym Piedras Pintas.

Dostęp do magazynowania soli ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia skali produkcji zielonego wodoru. Pozwala bowiem na maksymalne wykorzystanie elektrolizerów i służy jako bufor między zmienną produkcją wiatrową i słoneczną a końcową dostawą zielonego wodoru do klientów.

Docelowo w wyrobisku solnym Piedras Pintas może powstać ponad 50 kawern, które zapewnią możliwości magazynowania do 6 TWh energii.

Texas
Schemat działania Hydrogen City opiera się na produkcji energii, wodoru i amoniaku, m.in. dzięki pobliskim złożom soli, źródło: ghi-corp.com

Wodorowe miasto w Teksasie będzie mogło zasilać wiele typów klientów. Trwają negocjacje dotyczące opcji zastosowania zielonego wodoru produkowanego w Hydrogen City. Potencjalne zastosowania to m.in.:

  • Eksport Zielonego Amoniaku do Azji

Japońskie i koreańskie firmy są dla nas interesującymi partnerami w tym projekcieczytamy na stronie projektu.

  • Wprowadzenie zielonego amoniaku na rynek nawozów

Wyższe ceny gazu ziemnego doprowadziły do ​​gwałtownego wzrostu kosztów nawozów dla rolników. Nawóz wytwarzany z zielonego wodoru może pomóc w wyeliminowaniu nieoczekiwanych wahań cen.

  • Zrównoważone paliwo lotnicze i rakietowe

Firma odpowiadająca za projekt prowadzi rozmowy z potencjalnymi odbiorcami ekologicznego wodoru jako surowca do zrównoważonego paliwa lotniczego i rakietowego.

  • Nowe paliwo dla elektrowni

Wodór może być stosowany jako substytut gazu ziemnego w elektrowniach. W USA rozważa się budowę nowych elektrowni gazowych o mocy ponad 4 GW, które mogą spalać mieszankę wodoru i gazu ziemnego.

Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju gospodarki wodorowej w USA? Zobacz artykuł:

źródło: ghi-corp.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.