NFOŚiGW rozdaje fundusze na samochody elektryczne i elektroinfrastrukturę

12 milionów złotych na rozwój elektromobilności w polskich gminach. W planach budowy infrastruktury, stacje monitorujące zanieczyszczenie i zakup samochodów elektrycznych. W Warszawie przedstawiciele sześciu samorządów podpisali umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie. Łącznie przekazano już pieniądze na 145 projektów. 

11 grudnia, podczas warszawskiej konferencji Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów, odbyło się oficjalne podpisanie 6 umów pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a beneficjentami programu dla samorządów “Gepard II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Nabór do programu trwał od 15 października 2018 do 4 lutego 2019 roku. Fundusz otrzymał 240 wniosków na łączną sumę około 13 milionów złotych. Ponieważ budżet programu wyniósł 12 milionów,  ostatecznie wybrano 213 projektów, które zostaną zrealizowane.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Beneficjentami mogły zostać powiaty, gminy oraz związki gmin. Przewidziano dotacje w wysokości do 50 do 100 tysięcy złotych. Środki te mają pokryć do 100% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych. Na wspomnianej konferencji NFOŚiGW zawarł umowę z gminami: Tyczyn (podkarpackie), Czemierniki (lubelskie), Wiśniew (mazowieckie) oraz Skierniewice, Błaszki i Działoszyn (wszystkie trzy leżą w województwie łódzkim). 5 gmin otrzyma 49 tysięcy złotych, Tyczyn 49,2 tys. zł.

Wspomniane 6 gmin w swoich projektach przewiduje przede wszystkim budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W Działoszynie, Tyczynie i Czemiernikach samorządy chcą zmodernizować infrastrukturę sprzyjającą elektromobilności. Te i pozostałe trzy gminy mają także inwestować w zakup pojazdów zeroemisyjnych, instalacje i zdalne urządzenia monitorujące poziom zanieczyszczeń oraz wprowadzać rozwiązania zachęcające mieszkańców do przejścia na transport elektryczny. Władze Czemiernik mają w planach wybudowanie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Nasi beneficjenci zadeklarowali różnorodne elektro-działania, które wpisują się w Program Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W szczególności chodzi o realizację celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – powiedział w trakcie uroczystości Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.