Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Niektóre cząsteczki smogu mogą powodować Alzheimera. Znaleziono je w mózgach dzieci i młodych ludzi

Niektóre cząsteczki smogu mogą powodować Alzheimera. Znaleziono je w mózgach dzieci i młodych ludzi

Zanieczyszczone powietrze zawiera substancje neurodegeneracyjne, powodujące takie choroby jak Alzheiemer i Parkinosn. Zespół naukowców postanowił przebadać próbki  pnia mózgu zmarłych młodych osób. Wyniki są szokujące.

BANER MOBILEB1
Reklama

Młodzi, skażeni

Międzynarodowa grupa badaczy przeanalizowała substancje znajdujące się w pniach mózgu u 186 zmarłych młodo mieszkańców stolicy Meksyku. Materiał biologiczny pochodził od grupy wiekowej między 11. miesiącem a 27. rokiem życia. Wyniki ujawniły obecność związków żelaza, aluminium i tytanu, czyli nanocząsteczek uszkadzających wiązki nerwowe w mózgu,

Winna działalność przemysłowa

Jednym z biorących udział w przeprowadzeniu testów była prof. Barbara Maher, Uniwersytet Lancaster. Według jej analizy, podobne substancje powstają w procesach chemicznych spalania i tarcia. A więc tego typu zanieczyszczenia powstają przez emisję spalin i działalność wielkich fabryk.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Co więcej, wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie „Environmental Research” pokazują skąd tak szkodliwe związki znalazły się u tak młodych ludzi. Otóż zostały one połknięte i przedostały się do pnia mózgu z układu pokarmowego przez komórki nerwowe. Sugeruje to iglasty kształt wykrytych substancji. Jest to dowód na to, że zostały wchłonięte wraz z wdychanym powietrzem.

Jeszcze więcej szkodliwych substancji

Oprócz związków metali ciężkich, naukowcy zidentyfikowali w mózgach badanych białko tau, alfa- synukleina, czy patologiczną wersję białka TPD-43 odpowiedzialne za obumieranie komórek nerwowych w chorobie Alzheimera.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Potrzeba więcej badań

Chociaż rezultaty grupy badawczej są niepokojące, konieczne są dalsze działania, udowadniające powiązanie smogu i chorób mózgu. Dalsze analizy muszą wykazać ciąg przyczynowo- skutkowy, aby dowody były niezbite. Zwłaszcza że grupa testowa nie była chora na wyżej wymienione choroby. Testy na zwierzętach niezbicie potwierdzają związek zanieczyszczeń powietrza z Alzheimerem. Jak to jest z chorobą Parkinsona, dowiemy się w trakcie większej ilość laboratoryjnych doświadczeń.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.