Niemcy przyznali licencje na ponad 800 MW systemów off-shore

W ramach aukcji energii ze źródeł odnawialnych przeprowadzonych u naszego zachodniego sąsiada zamówiono 807 MW mocy z 70 morskich projektów wiatrowych. Spośród tych projektów aż 65 to projekty społecznościowe lub realizowane w kooperatywie.

Ma to spory wpływ na przebieg aukcji, gdyż tego rodzaju projekty mają dłuższy czas na ukończenie (od wygrania aukcji) – 54 miesiące, a nie 30 miesięcy jak inne. Operatorzy tych projektów mogli także składać oferty w aukcji przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak informował niemiecki minister ekonomii i energii, średnia cena wyniosła 5,71 eurocenta za kWh. Zakres cen rozciągał się od 5,25 do 5,78 eurocenta za kWh. W aukcji udział wzięło 256 podmiotów, które zgłosiło niemalże 2,4 GW mocy.

W przypadku projektów społecznych i kooperacyjnych cena została ustalona przez ministerstwo na poziomie 5,58 eurocenta/kWh dla regionów o dużej wietrzności na północy Niemiec i 5,78 eurocenta/kWh poza tym obszarem.

Niemcy planują udzielić wsparcia łącznie 2,8 GW elektrowni wiatrowych co roku w latach 2017-2019. Od roku 2020 rocznie na aukcji kupowane ma być 2,9 GW nowych mocy.

Dużym zaskoczeniem opisywanej aukcji były niskie ceny energii elektrycznej. Jak informuje Klaus Bader z Norton Rose Fullbright – Mało kto spodziewał się średniej ceny dużo poniżej sześciu centów za kilowatogodzinę .(…) Spadek ceny do 5,71 eurocenta/kWh był dużym zaskoczeniem z uwagi na poprzednie ceny – 8,03 eurocenta za kWh – płacone w systemie taryf gwarantowanych. Z pewnością będzie to miało ogromny wpływ na ekonomię sektora.

Bader dodał, że aby inwestorzy otrzymali zysk na poziomie 5% przy obecnych stawkach, koszty instalacji systemów powinny spaść o około jedną trzecią – chodzi tutaj o koszty zakupu, instalacji i utrzymania wiatraków. Te pieniądze będą musiały gdzieś się znaleźć, albo też inwestorzy będą musieli pogodzić się z mniejszymi zyskami.