Niewydolny system zarządzania odpadami komunalnymi. Zaginęło 20 mln ton śmieci?

Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi alarmuje, że zaginęło około 20 mln ton śmieci, czego przyczyną jest niewydolny system zarządzania odpadami komunalnymi oraz mała świadomość społeczna Polaków dotycząca segregacji śmieci.

Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi w kwestii systemu zarządzania odpadami komunalnymi zwraca uwagę na proces odzysku R12. Śmieci, które są w ten sposób kwalifikowane, oczekują „na poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w procesach R1 – R11”, czyli np. na recykling czy obróbkę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Można tylko przypuszczać, co się dzieje z odpadami, które są przypisywane do procesu R12. Pewnie czekają na “lepsze czasy”. W ten sposób zniknęło około 20 mln ton odpadów – komentuje sytuację Głuszyński. Jednocześnie podkreśla, że trudno jest określić rzeczywistą skalę tego zjawiska. Towarzystwo na rzecz Ziemi w ramach szacunków oparło się na sprawozdaniach z 2018 roku prezydentów 16 miast wojewódzkich.

W praktyce chodzi tylko o to, żeby zagospodarować odpady “na papierze”. Moim zdaniem, taki sposób raportowania jest wątpliwy, jeśli nie wprost niezgodny z prawem. Uważamy, że Ministerstwo Środowiska nie powinno w ogóle dopuszczać takich praktyk, bo to wyłącznie proces pośredni, a nie ostateczny zagospodarowania danej frakcji odpadów – wyjaśnia Głuszyński.

Towarzystwo na rzecz Ziemi wskazuje, że jedyną z przyczyn tego problemu jest mała świadomość społeczna Polaków dotycząca segregacji śmieci oraz brak mechanizmu ze strony samorządów, który wymuszałby na mieszkańcach realne działania w tym zakresie. Analiza raportów pokazuje bowiem, że około 90% osób deklaruje selektywną zbiórkę śmieci, ale w rzeczywistości średnio 35% wciela to działanie w życie. Domowe śmieci trafiają więc do tzw. odpadów mieszanych. Co można zrobić, aby poprawić ten stan rzeczy? Głuszyński wskazuje na konieczność kontroli mieszkańców i edukację: – Najlepiej na konkretnych przykładach pokazywać, co mieszkaniec robi źle.

źródło: portalsamorzadowy.pl