NIK skontrolował powietrze w Polsce. Wnioski porażają

W ostatnich dniach NIK przedstawił raport na temat zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Zebrane dane są niepokojące – stan polskiego powietrza nie poprawił się od 2014 roku.

Prezes NIK stwierdził, że Polska jest czarnym punktem na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia powietrza.

Niestety w Polsce nie ma w ogóle czystych miejsc, w których nie byłoby smogu. Można jedynie powiedzieć, że są lokalizacje, w których zanieczyszczenia występują rzadziej. Najgorsze powietrze jest na południu kraju. Natomiast w centrum jest ono zróżnicowane. Najlepszym powietrzem w Polsce oddychają mieszkańcy na północy.

Jeżeli chodzi o maksymalne stężenia średnioroczne pyłów zawieszonych, ich normy zostały przekroczone dwukrotnie. Po kontroli jeden z podstawowych wniosków jest taki, że zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym działania ograniczające emisję pyłów były niewystarczające.

Zdaniem prezesa NIK: “Zanieczyszczenia nie znają granic administracyjnych, przemieszczają się”. W związku z tym część działań, takich jak wprowadzanie norm paliw stałych, powinno być wdrażane na poziomie krajowym. Walki o czyste powietrze nie należy zawężać wyłącznie do konkretnych obszarów.

Z raportu wynika również, że osiągnięcie odpowiedniego niskiego i stałego poziomu zanieczyszczeń w niektórych województwach może potrwać od 24 do aż 100 lat.

Częściowo do poprawy jakości powietrza może przyczynić się program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej domów i zmniejszenie emisji pyłów. Jaki będzie efekt, przekonamy się za kilka lat.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

PSPA: O 100% wzrosła liczba rejestracji samochodów elektrycznych w ujęciu rok do roku

Po polskich drogach porusza się już blisko 5,9 tys. samochodów elektrycznych. Mogą one korzystać z ponad 694 stacji ładowania – wynika z danych z Licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Z analiz wynika, że od stycznia do maja tego roku liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 100% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.