NIK skontrolował powietrze w Polsce. Wnioski porażają

W ostatnich dniach NIK przedstawił raport na temat zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Zebrane dane są niepokojące – stan polskiego powietrza nie poprawił się od 2014 roku.

Prezes NIK stwierdził, że Polska jest czarnym punktem na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia powietrza.

Niestety w Polsce nie ma w ogóle czystych miejsc, w których nie byłoby smogu. Można jedynie powiedzieć, że są lokalizacje, w których zanieczyszczenia występują rzadziej. Najgorsze powietrze jest na południu kraju. Natomiast w centrum jest ono zróżnicowane. Najlepszym powietrzem w Polsce oddychają mieszkańcy na północy.

Jeżeli chodzi o maksymalne stężenia średnioroczne pyłów zawieszonych, ich normy zostały przekroczone dwukrotnie. Po kontroli jeden z podstawowych wniosków jest taki, że zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym działania ograniczające emisję pyłów były niewystarczające.

Zdaniem prezesa NIK: “Zanieczyszczenia nie znają granic administracyjnych, przemieszczają się”. W związku z tym część działań, takich jak wprowadzanie norm paliw stałych, powinno być wdrażane na poziomie krajowym. Walki o czyste powietrze nie należy zawężać wyłącznie do konkretnych obszarów.

Z raportu wynika również, że osiągnięcie odpowiedniego niskiego i stałego poziomu zanieczyszczeń w niektórych województwach może potrwać od 24 do aż 100 lat.

Częściowo do poprawy jakości powietrza może przyczynić się program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej domów i zmniejszenie emisji pyłów. Jaki będzie efekt, przekonamy się za kilka lat.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Codzienny raport smogowy – 16.11.

Dziś jest naprawdę nieźle, w większości miast poziom stężenia pyłów PM10 i PM2.5 mieści się w normach. Oby taka sytuacja utrzymała się jak najdłużej. Korzystajcie z czystego powietrza i weekend spędźcie na spacerze, rowerze, albo nawet uprawiając jogę w parku.