Nowe farmy fotowoltaiczne Amazonu

Koncern Jeffa Bezosa zapowiedział budowę pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 615 MW. Celem Amazonu jest osiągnięcie 80 proc. OZE w swoim miksie energetycznym do 2024 roku i całkowita samowystarczalność energetyczna do 2030.

Produkcja energii z tych farm ma wynieść 1,2 TWh w skali roku. Taka ilość pokrywa potrzeby energetyczne około 113 tysięcy amerykańskich gospodarstw domowych. Zgłoszone projekty mają następujące wielkości: farma w stanie Ohio o mocy 200 MW; jedna w stanie Virginia o mocy 130 MW, jedna w Australii – 105 MW, jedna w Chinach – 100 MW; oraz druga farma w Ohio o mocy, tym razem 80 MW.

Amazon: plan na OZE

Dotychczas Amazon ogłosił w sumie 31 przemysłowych farm fotowoltaiczny i wiatrowych, a także około 60 dachowych instalacji. Ich łączna moc wynosi 2,9 GW, które przekładają się na produkcję około 7,6 TWh rocznie. Koncern Amazon chce, aby udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, którą wykorzystuje, wynosił 80 proc do 2024 roku. Za sześć lat ma być całkowicie zasilany dzięki OZE, natomiast cel na 2040 rok to zerowa emisja netto dwutlenku węgla. Oprócz wznoszenia własnych farm, firma Bezosa będzie dodatkowo zawierała umowy PPA na zakup energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Amazon zawarł taką już w tym roku – w Australii Canadian Solar ma zbudować dla Amazona farmę słoneczną o mocy 146 MW. Zostaną w niej wykorzystane dwustronne moduły. Oprócz niej koncern podpisał umowę PPA na zakup energii z farmy o mocy 122 MW Västernorrland w Szwecji oraz 50 MW farmy w Hiszpanii w regionie Saragossy. 

Źródło: gramwzielone.pl