Strategia ochrony bioróżnorodności 2030 dla UE

Komisja Europejska opracowała dokument nakreślający strategię unijną dla bioróżnorodności na 2030 rok. Ma ona być wdrażana w całej UE z pełną stanowczością. W planach przewidziano objęcie ochroną przynajmniej 30 procent lasów oraz wód morskich. Przygotowano dodatkowo strategię dla rolnictwa, które ma być znacznie bardziej przyjazne dla środowiska i konsumentów.

Ochrona przyrody w pieniądzach

Komisja przekonuje, że prawie połowa globalnego PKB, czyli około 40 bilionów euro, pochodzi ze źródeł naturalnych oraz usług, które dzięki niej są dostarczane. Sektory, którym zagraża spadek bioróżnorodności to budownictwo, rolnictwo, żywność i produkcja napojów. Razem generują 7,3 bilionów euro. Nawiązując do badań opublikowanych w czasopiśmie Science, ochrona przyrody może przynieść zyski ekonomiczne – od 49 miliardów euro w branży owoców morza do 3,9 bilionów w sektorze ubezpieczeń.

KE przytacza raport ONZ z minionego roku, zgodnie z którym milion gatunków zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. Przekłada się to na katastrofalne w skutkach niebezpieczeństwo dla ludzkości, oprócz niedoborów słodkiej wody i niestabilności klimatu, które również są z tym masowym wymieraniem powiązane.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Cele KE w ramach ochrony bioróżnorodności

Komisja chce przede wszystkim odrodzić stare i pierwotne lasy, które uznano jako środowiska najbogatsze bioróżnorodnie i zdolne do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Pod tym względem ogromne znaczenie ma tu „określenie, mapowanie, monitorowanie i ścisła ochrona wszystkich pozostałych lasów pierwotnych i pierwotnie rosnących w UE”. Co najmniej 30 proc. gruntów oraz 30 proc. obszarów morskich w UE powinno być pod ochroną – o 4 proc. więcej lądu i o 19 proc. mórz, niż do tej pory). Co więcej, przynajmniej 1/3 tego terenu ma być pod ścisłą ochroną. 

Unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevičius zwraca uwagę, że teraz KE chce wprowadzać większą kontrolę i naciskać na kraje członkowskie, aby egzekwowano nową strategię. Dotychczas zdarzały się przypadki unikania przepisów unijnych. Sinkevičius zapowiada, że nie zawahałby wszcząć postępowania sądowego wobec któregokolwiek kraju, który unikał by nowych reguł.

Rolnictwo – Strategia “od pola do stołu”

Obok tej strategii, przedstawiono także cele strategii “od pola do stołu”. Znajduje się w niej 27 działań, według których gospodarka żywnością w Unii ma stać się standardem zrównoważonego rozwoju na skalę globalną. Komisja zaproponowała między innymi, aby do 2030 roku ograniczono o połowę stosowanie pestycydów oraz antybiotyków, a nawozów o 20 proc. Dodatkowo, 25 proc. gruntów rolnych powinno być przekazane na rolnictwo ekologiczne – 3 razy więcej niż obecnie. 

Komisja też chce zająć się marnotrawieniem żywności, wzmocnieniem przepisów o dobrostanie zwierząt i jasne przedstawianie konsumentom informacji poprzez obowiązkowe etykietowanie żywności w całej Unii.W powiązaniu z ochroną przyrody i transformacją rolnictwa na bardziej ekologiczne, Komisja chce dodatkowo powstrzymać i odwrócić proces umierania owadów zapylających, przywrócić co najmniej 25 tysięcy km rzek do stanu swobodnie płynących i zasadzić 3 miliardy drzew. Wstępnie na realizację tych strategii przewidziano około 20 mld euro rocznie.

Źródło: euractiv.pl