Nowe przepisy przyspieszą rozwój elektromobilności w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało działania, których efektem ma być przyspieszenie rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu w Polsce. Wśród nich są m.in. obowiązkowe strefy czystego transportu w dużych miastach, specjalne pasy na drogach dla elektryków oraz ułatwienia w instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych. 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt będzie rozpatrywany przez rząd w pierwszym kwartale 2021 roku.

Nowe przepisy będą wdrażać prawo unijne oraz zalecenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska związane z elektromobilnością. 

Czego będą dotyczyć regulacje?

W regulacjach znajdziemy szczegóły dotyczące tworzenia stref czystego transportu. Po wprowadzeniu nowych przepisów ich wyznaczenie w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców stanie się obowiązkowe. Pojazdy, które będą mogły przemieszczać się w takich strefach, zostaną oznakowane.

Zgodnie z zapewnieniami ministerstwa, nowe zasady ustanowią klarowne i proste zasady tworzenia uprzywilejowanych pasów ruchu dla pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu. W tym obszarze pomoc zaoferowały samorządy oraz GDDKiA. 

Dodatkowo projekt reguluje kwestię instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych. Wskazuje m.in. na konieczność przeprowadzenia ekspertyz dotyczących możliwości przyłączeniowych budynku oraz uzyskanie zgody wspólnoty na instalację.

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy pojazdów niskoemisyjnych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, nie będą musieli uiszczać opłat drogowych i środowiskowych. 

Ponadto w projekcie czytamy, że inspektorzy UDT będą mogli przeprowadzać kontrolę doraźną w kilku przypadkach. Jednym z nich jest podejrzenie wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników w przypadku awarii powstałej w wyniku eksploatacji stacji oraz punktów ładowania.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usługi ładowania uzyskają indywidualny kod identyfikacyjny. 

Dla niezdecydowanych – carsharing 

Nowe regulacje będą miały na celu upowszechnienie carsharingu, czyli krótkoterminowego najmu samochodów. Kierujący takimi pojazdami będą zwolnieni z opłat za parkowanie.

– W krajowych przepisach nie ma obecnie prawnie uregulowanej definicji tej formy najmu, dlatego propozycja takiego przepisu została dodana do projektowanych zmian – czytamy. – Dodatkowo, stworzony został system zachęt dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach.

Źródło: PAP