Nowe technologie ułatwią sprzedaż energii

Szwajcarski start-up buduje platformę, która ma ułatwić i przyspieszyć sprzedaż energii odnawialnej, pomagając inwestorom zarządzać przychodami i ryzykiem związanym ze sprzedażą energii. Sprzedaż energii ze źródeł rozproszonych mogą usprawnić z kolei rozwiązania oparte na technologii blockchain.

Rozwiązanie zaproponowane przez szwajcarski start-up działający w branży fintech powstaje w odpowiedzi na globalny trend stopniowego wycofywania dotacji na projekty związane z energią odnawialną i powstający w wyniku tego zjawiska problem z niestabilnością sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Firma Pexapark oferuje kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do sprzedaży energii i działające w modelu SaaS (dostęp do oprogramowania za pośrednictwem Internetu, na podstawie opłat abonamentowych). Funkcjonalność platformy Pexa Connect obejmuje między innymi strategię inwestycyjną, analizę ryzyka, strukturyzację umów i zarządzanie ryzykiem. Rozwiązanie to pomaga klientom w kształtowaniu sprzedaży energii, przeprowadzaniu transakcji i monitorowaniu ryzyka związanego z energią. Jak informuje Luca Pedrett, współzałożyciel start-upu, w rezultacie ma to zapewniać długoterminowe przepływy pieniężne na złożonych i niestabilnych rynkach energii.

Nowe technologie coraz częściej są wykorzystywane jako wsparcie w sprzedaży energii. Nadbrzeżne miasto Fremantle w Australii rozpoczęło pilotaż programu, w ramach którego mieszkańcy będą handlować energią słoneczną na platformie opartej na blockchain. Dostarczona zostanie ona przez firmę Power Ledger, specjalizującą się w dziedzinie energii odnawialnej. Projekt RENeW Nexus został zainicjowany w celu zbadania, w jaki sposób miasta mogą w przyszłości wykorzystywać technologię blockchain i duże zbiory danych do integracji rozproszonych źródeł energii.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

PSPA: O 100% wzrosła liczba rejestracji samochodów elektrycznych w ujęciu rok do roku

Po polskich drogach porusza się już blisko 5,9 tys. samochodów elektrycznych. Mogą one korzystać z ponad 694 stacji ładowania – wynika z danych z Licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Z analiz wynika, że od stycznia do maja tego roku liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 100% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.